Sådd av ekoförsöksfältet i Lovisa 29.5.2020

31 maj, 2020

Sådd av ekoförsöksfältet i Lovisa 29.5.2020
Eftersom ekologiska försök bör utföras på en ekologisk gård så är våra ekoförsök utstationerade hos en ekobonde. Från år 2015 har försöken varit på Stefan Widlunds gård i Påvalsby, Lovisa.

Ekoförsöksfältet i Lovisa såddes nätt och jämnt inom maj, närmare bestämt den 29.5. Början av maj var kall, och mitten av maj förde med sig ostadigt väder som i sin tur sköt fram försökssådderna till slutet av maj.
Försöket såddes i varm jord och vältades två dagar senare, 31.5.

Vanligen sår vi våra ekoförsök efter vall i växtföljden, men årets fält har annorlunda odlingshistoria. Vall fanns på skiftet 2017, 2018 växte här spannmål och 2019 bondböna. Lite oroliga är vi inför rotogrästrycket som brukar kunna vara ganska stort redan tredje året som åkern är ”öppen”. Bekanta er med markkarteringsresultat från årets försöksfält:

Info om årets försöksplaner/försöksfältets uppbyggnad:
Årets sortförsök består av 13 korn, 12 havre och 13 vårvetesorter, samma sorter som ingick i 2019 års sortförsök(se tabell 1). Ekosortförsöket följer officiell standard med fyra upprepningar.

Nytt för EkoNu 3.0 är så kallade odlingstekniska ekorutor, där vi bland annat kommer testa olika jordförbättringsmedel och regenerativa metoder, i år görs detta för andra året. År 2020 ser planerna för det odlingstekniska försöket ut såhär, denna gång endast i vårvete:
Försöksled

  1. Demonstrant obehandlad
  2. Helmi obehandlad
  3. Demonstrant bladgödsling
  4. Helmi bladgödsling
  5. Demonstrant biostimulant – Quaterna® Terra UAB, 150 kg/ha
  6. Helmi biostimulant – Quaterna® Terra UAB, 150 kg/ha
  7. Helmi+Demonstrant (sortblandning 50/50)

I dessa 7 rutor x 4 upprepningar vidtas dessa odlingsteknisk åtgärd för att se om insats kan ge högre skörd/bättre kvalitet(jord och eller skörd)/högre avkastning. Tidigare i vår togs en utvidgad markanalys på fältet innan sådd, och utgående från den planeras bladgödslingen till led 3-4 med de mikronäringsämnen som det enligt analysresultaten finns för lite av.

Dessutom fortsätter vi demoförsöket av gamla kultursorter från Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), demo-försöket har under åren utvecklats med även någon finsk lantsort. Bland demosorterna hittas bland annat olika spelt och gamla lantveten, naket korn och emmer. De flesta är så kallade evolutionära dvs populationer eller blandningar av olika sorter. Demorutorna blir sammanlagt 16 st(se tabell 2).

————————————————————————————-
Karta försöksfältet 2020

Såkarta 2020

Bilder förberedelser inför sådd:

Bilder från sådden 29.5.2020: