Anläggning av gödselförsök, Korsholm 20.5.2020

20 maj, 2020

Anläggning av gödselförsök, Korsholm 20.5.2020
I sommar har EkoNu 3.0 för första gången försök också i Österbotten! Det handlar om gödselförsök i ekohavre, samt ekokorn med olika organiska gödselmedel. Försöket utförs i samarbete med ProAgria Österbottens Sv. Lantbrukssällskap, samt Ecolan Agra, Novarbo och SoilFood.

Försökets målsättningar: Den långsiktiga målsättningen är att höja havre- och kornskördarna i eko. Säsongens målsättning är att informera ekoproducenter hur använda gödselmedel verkar. Informera och följa med hur gödslade havre- och kornbestånd skiljer sig till 0-rutan och till varandra. Samt informera om olika gödselslag- och -givors avkastning och övriga skörderesultatet.

Som försöksvärd fungerar ekoproducent Jonas Pada i Karkmo, Korsholm.

Försöksplats HAVRE:
Basskifte 499-05021-73 Förstgälon 4,76 ha, vid korsningen av Tobyvägen/Torrvikvägen, Korsholm.
Markkartering:
GL-mr-pH 5,9 – P 6,2 – K 160 – Ca 1420 – Mg 240 – Ca:Mg 5,9 – S 37
Odlingshistoria:
2016 Svartträda, 2017 Klövervall 1 (ingen gödsling), 2018 Klövervall 2 (ingen gödsling), 2019 Havre-Niklas (ingen gödsling)
Gröda 2020:
Ekohavre Niklas utsäde 250 kg/ha. Gödsling på skiftet(övriga delar, förutom försök) Ecolan Agra 8-4-2 ca 400 kg/ha.

Försöksled HAVRE:

Försöksplats KORN:
Basskifte 9420268063 Golkas 2 3,95 ha
Gröda 2020:
Ekokorn Mitja+insådd – utsäde 250 kg/ha. Gödsling på hela skiftet med Jeppo Rötrest+Soilfood Boost förutom att en 0-ruta verkställs.
Markkartering:
GL-mr-pH 5,5 – P 5,9 – K 150 – Ca 1570 – Mg 250 – Ca:Mg 6,3 – S 45 – Mn 7,3
Odlingshistoria:
2016 Klövervall (ingen gödsling), 2017 Klövervall (ingen gödsling), 2018 Korn-Mitja (ingen gödsling), 2019 Havre Ecolan Agra 300 kg/ha

Försöksled KORN:

Bilder från gödsling och sådd av havren 20.5.2020 (Foto: Ulrika Wikman, ProAgria Lantbrukssällskapet):

Försöksleden blev två såmaskinsbredder breda (6m) och ca 100 meter långa.
.
.
Tömning av gödsellådan och nytt vridprov togs inför anläggning av nästa provruta. 
.
.

Närbild på de pelleterade gödselmedlen som är med i försöket, i ordningen Novarbo Arvo 8-1-2-1, Ecolan Agra 8-4-2 och Ecolan Agra 10-4-2: