Bilder ekoförsöket i Ingå 7.7.21

12 juli, 2021

Det går framåt på ekofältet i Ingå med god fart, axgången är i full gång.
Det varma vädret fortsätter och grödorna är stressade, och kortväxta i år. Lite regn kom det 7-8.7., enligt väderstationen i Västankvarn ca 14 mm. Men i övrigt har det nog varit varmt och torrt allt sedan lite före midsommaren.
En sista kvävemätning gjordes med N-sensorn 29.6. men resultaten går lite kors och tvärs. Axgången hade redan kommit igång och det är troligen därför som vissa rutor visar att kväveupptaget skulle minskat från föregående mätning. Hela rutan ändrar ju färg, oftast till det ljusare då axen börjar sticka fram.
Nedan resultat från N-sensormätningen och bilder från fältet 7.7.

Klicka på tabellen för att göra den större!

Bilder från Ingå, havre och vårvete 7.7.2021

Ni kommer ihåg att fältet gödslades med rötrest?!
Närmast försöken spreds förstås ingen gödsel och det syns nog tydligt i vetet var gränserna går runt våra försök…