Skörd av ekoförsöken i Lovisa 18.9. & 27.9.2020

28 september, 2020

Skörd av ekoförsöken i Lovisa 18.9. & 27.9.2020

Fredagen den 18.9. tröskade vi ekokornet och -havren från försöksfältet i Lovisa. Vårvetet lämnades ännu kvar på fältet då några sorter är sena och inte riktigt ännu var klara för skörd. Det kändes som att havren gav en rätt hyfsad skörd, medan kornet hela sommaren varit svagare.

Söndagen den 27.9.2020 skördade vi resten av rutorna på ekoförsöksfältet i Lovisa; vetesortförsöket, det odlingstekniska veteförsöket samt lantdemot. Endast de längsta sorterna av lantsorterna hade lagt sig så förhållandena var goda även om skörden blev sen i år.

I år flög vi över fältet och filmade med en drönare då vi skördade vetet, videon finns på vår facebooksida (hittas här: www.facebook.com/EkoNuEkoprojektForSvenskfinland/videos/627125671499421/ ). Där kan ni gå in och kika hur det går det till då vi(med hjälp av Nylands Svenska Lantbrukssällskaps/Västankvarn Försöksgårds maskiner och personal) tröskar försöksrutor!

Nedan några bilder från tröskningsdagarna.
Skörd av korn och havre 18.9.:

Skörd av vete 27.9.:

Drönarbilder tagna av Jens Bäckman: