Northern Roots Forum i Tallinn

15 februari, 2024

Regenerativ odling för framtidens jordbruk!

Northern Roots Forum, ett två dagars seminarium om regenerativ odling och holistic management, i Tallinn i Estland den 25-26 januari samlade kring 500 intressenter från Balticum och Norden.

Ett otroligt gäng topp-föreläsare inom regenerativ odling hade samlats ihop av arrangörerna till forumet från USA, Kanada och England varvat med lokala förmågor från bl.a. Finland, Estland och Sverige.

***

Micaela Ström från projekt Eko+ deltog i seminariet den första dagen och fick då ta del av en bred blandning av grunderna till regenerativ odling, -djurhållning och -ekonomi samt holistic management (fritt översatt holistisk förvaltning, helhetlig drift, ett ramverket utvecklat av biologen Allan Savory och andra medarbetare på Savory Institute).

Tillställningen var slutsåld med ca 450 deltagare på plats i Kultuurikatel och många unga deltagare fanns i publiken. Föreläsarna var några av de främsta internationella profilerna inom regenerativ odling, stjärnor som Ray Archuleta(USA), Rick Clark(USA), Ben Taylor-Davies(UK), Steve Kenyon(CAN), Tim May(UK) och Ed Brown(UK) samsades om scenen.

Pionjärer från USA

För att nämna något kort om ett par av dagens talare kan sägas att Ray Archuleta är en av pionjärerna i USA gällande att öka kännedomen om markorganismernas och jordmånens biologiska aktivitet inom lantbruket. Han har bland annat grundat Soil Health Academy med mål att öka kunnandet bland odlare i USA och inspirerar idag människor över hela världen.

Rick Clark driver ett närmare 2300 ha stort ekologiskt-regenerativt jordbruk i Indiana, USA med odling av sojabönor, majs och betande djur. Han har lång erfarenhet av ”no-till” metoden med att etablera sina odlingsväxter direkt i växande mångsidiga täckgröda (cover crops). Han påpekar att ekologisk odling, om det görs på fel sätt, till och med kan vara till större skada än konventionell odling, med tanke på intensiv plöjning och jorddrift som snabbt kan minska på mullhalten i jorden. Det viktigaste är att hålla marken täckt av växtlighet så lång tid som möjligt under året och genom det ”skörda” mycket solenergi som genom växternas fotosyntes blir näring till allt marklevande. Han påpekar att man inte kan göra allt på en gång, utan man ska planera övergången till regenerativt ett steg i taget.

Jordhälsa i centrum

Alla pratade de om samma sak; hur vi ska odla marken och sköta produktionsdjuren för att bygga på matjorden, höja mullhalten och säkerställa att våra jordar ska kunna föda oss också i framtiden samtidigt som de genererar vinst tillbaka till odlarna. Begreppet regenerativt jordbruk innebär att återbilda eller förnya. I regenerativ odling står jordhälsan i centrum och därför ligger stort focus på markbiologi och balansen mellan marklevande mikroorganismer och dess symbios med växterna.

Oberoende av om man odlar sin jord ekologiskt eller konventionellt gäller samma nyckel principer, man ska störa jorden så lite som möjligt(”no-till farming” om bara möjligt), hålla jorden grön så länge som möjligt och gärna med en mix av många olika arter(cover crops, täckgrödor). Holistisk djurhållning med integration av betesdjur i olika växtodlingssystem är det som kan öka mullhalten allra snabbast, medan både konstgödsel och växtskyddsmedel ofta är till ondo för balansen i jorden, mikrobaktiviteten och kolinlagringen.

Djurens positiva påverkan

Smådjuren, mikro- och makroorganismerna, under jord(och ovan) är ändå de absolut viktigaste att ta hand om. Vi är alla djurproducenter! Det är de små djuren som hjälper till att bryta ner växtmassa, göra näringsämnen tillgängliga till växterna och binda kol, pollinera växter och hjälpa till med sjukdoms- och skadedjurskontroll. Under jorden kan det finnas tusentals arter och miljontals individer på liten yta, det behöver uppstå en balans och vi måste ta mönster av naturen för att lyckas!

Steve Kenyon från Greener Pastures Ranching i Kanada sade under sitt framträdande bland annat att vi behöver en tankesättsförändring, jordbruket idag producerar växter från jorden medan regenerativ odling handlar om att producera/bygga jord från växter. Han pratade också om ”The power of a polyculture” (kraften i en polykultur) – vi behöver olika typers växter och rotsystem och olika typers djurpåverkan. Desto fler arter ovan jord, desto fler arter under jorden. Ett brett spektrum av arter ger ett robust jordbrukssystem och Steve påpekade också hur mycket outnyttjade förmåner det skulle finnas med ett bredare samarbete djur- och växtodlingsgårdar emellan. Djur, främst idisslare, har en ovärderlig andel i kolbindningen till marken!

Från växtodling till djurgård – utan egna djur

Tim May från Kingsclere Estates i Hampshire i England berättade om hur han tog sin konventionella spannmålsfarm vidare till ett regenerativt och djur-integrerat jordbruk efter att han tagit över gården och sökte svar på varför skördarna minskande. Genom ett andelsjordbruk som Tim gick med i 2017 kunde gården få in idisslarna raskt tillbaka på åkrarna utan dyra investeringar(efter en längre tid utan djur) och kunde snabbt se resultat i jordhälsa.

Nu behövde man bara få in djur på alla åkrar, och genom ett holistiskt tänk började man bygga ett roterande betessystem som idag består av mobila mjölkstationer följt av mobila hönshus – året om uppfödning utomhus. Först betar mjölkkorna en kort tid på åkern för att sedan flytta vidare till nästa bete och ge plats till värphönsen som följer efter korna. Efter hönsen får marken en lång viloperiod innan nästa omgång bete. Det här är ett system som Tim kom i kontakt med under sina studieresor till USA, Polyface Farm sysslade med detta som kallas ”enterprise stacking”.

Betandet sker nu på ett sätt som säkerställer att hela gården får nytta av vallen och boskapen. Gräsets produktivitet och koluppbyggande kapacitet förbättras genom att lämna långa viloperioder mellan varje bete, vilket gör att plantorna kan återhämta sig. Systemets hälsa främjas ytterligare genom att mixa klassen av boskap(idisslare och fjäderfä) som springer över marken. Tim äger inte djuren själv utan de ägs idag av andra företagspartners, det här samarbetet genom partnerskap, är något man kunde utveckla i Finland!

Arrangemangen var i toppklass och vi hoppas verkligen att detta nya koncept av forum lever vidare så som arrangörerna tänkt – en återkommande tillställning som kan rotera runt i Baltikum och Norden!

———————-

Vad är Northern Roots NGO?

Northern Roots är en privat organisation (Non-Governmental Organization). Northern Roots fungerar som en plattform för utbyte av idéer, erfarenheter och metoder inom jordbruket som driver framåt förnyelse (regeneration). De täcker ett brett spektrum av ämnen som är relevanta för såväl konventionella som ekologiska odlare, växtodling och boskapsskötsel, markägare och arrendatorer, och de strävar efter att förena intressenterna inom jordbrukssektorn mot välmående för alla inblandade.

Northern Roots föddes ur en önskan att återuppliva jordbrukssektorn i Norden och Baltikum. Med årtionden av erfarenhet av hur man uppnår en sådan förändring tillgänglig i Nordamerika och Australien, börjar saker och ting röra på sig i Europa. Vi tror att vår region är redo att starta ett spännande nytt kapitel inom jordbruket fyllt med blomstrande landskap och sunda jordbruksföretag.

Som en ideell organisation samlar de in stöd genom omfattande partnerskap, evenemang, bidragsprojekt och donationer som används för att förverkliga deras uppdrag. Northern Roots Forum arrangerades av Northern Roots, Gens och Aru Põllumajandus tillsammans med en lång rad partners och sponsorer.
Mer info på arrangörernas hemsida: https://www.northernroots.eu/about/

———–

Nedan lite bilder från dag 1:

Northern Roots Forum ordnades i Tallinn 25-26.2.2024
Ray Archuleta och Rick Clark inledde Northern Roots Forum.
Rick Clark driver ett närmare 2300 ha stort ekologiskt-regenerativt jordbruk i Indiana, USA med odling av sojabönor, majs och betande djur.
Holistisk djurhållning med integration av betesdjur i olika växtodlingssystem är det som kan öka mullhalten allra snabbast.
Framträdanden varvades skickligt med intressanta paneldiskussioner, i panelen deltog lokala odlare, myndighetspersoner och sakkunniga. Dagens första panel leddes av Patricia Wiklund från Invenire på Åland.
Under pauserna kunde man mingla bland utställare medan man drack lite kaffe och sträckte på benen.

Ben Taylor-Davies, också känd som RegenBen, från Townsend Farm i England berättar om symbiosen mellan plantor och markorgnanismer.
Förstå vikten av minimerad jordbearbetning – Ben Taylor-Davies
Steve Kenyon från Greener Pastures Ranching i Kanada.
Steve sade under sitt framträdande bland annat att vi behöver en tankesättsförändring, jordbruket idag producerar växter från jorden medan regenerativ odling handlar om att producera/bygga jord från växter.
Bale grazing ska under vintermånaderna likna djurens betesdrift; djuren flyttar runt på stora områden också på vintern, trampar ner en del spill-ensilage och sprider komockarna på större områden precis som under betessäsongen.
Tim May från Kingsclere Estates i Hampshire i England berättade om hur han tog sin konventionella spannmålsfarm vidare till ett regenerativt och djur-integrerat jordbruk efter att han tagit över gården.
Betandet sker nu på ett sätt som säkerställer att hela gården får nytta av vallen och boskapen.
Ed Brown(UK)
Ed Brown berättar om de fem grundprinciperna för regenerativt jordbruk – Diversitet, integration av boskap, beskydda jordytan(hålla marken täckt), minimera störning av jorden(minimera bearbetning) och bibehålla levande rötter.
Ray Archuleta tillsammans med novisen och äppelodlaren Jan Alm från Åland deltog i panelen som sammanfattade den första dagens diskussioner och lärdomar.