Hälsningar från Sverige – Borgeby Fältdagar och gårdsbesök i Skåne (2/2)

14 september, 2023

Hälsningar från Sverige – Borgeby Fältdagar och gårdsbesök i Skåne (del 2/2)

Mellan den 27 till 30 juli ordnade Sydvästra skördekontrollföreningen en resa till Borgeby fältdagar och till den Nordiska sommarträffen i Skåne. Micaela Ström från Projekt Eko+ deltog och kommer här att dela med sig av lite intryck från Borgeby, ekologiskt i Sverige just nu och ett studiebesök som gjordes i Skåne under resan. Bloggtexten delas i två delar varav den första delen hittas HÄR.

***************

Del 2 – Gårdsbesök till Bjärhus och eko i Sverige 2023

BJÄRHUS

Den ekologiska gården Bjärhus är belägen i Söndraby i västra Skåne och har funnits sedan 1660. Gården som har varit i familjens ägor i sju generationer drivs idag av Elisabeth och Lars Hansson med sönerna Gustav, Erik och Nils. Gården har varit ekologisk sedan 1987 och var den sjätte gården i Sverige att KRAV-certifieras redan 1989.

Bjärhus är en väldigt mångsidig gård med traditionell växtodling och grönsaksproduktion, djurproduktion med uppfödning av nöt och får samt ytterligare vidareförädling, charkuteri och gårdsbutik med därtill placerad restaurang på övervåningen.

På Bjärhus fungerar kretsloppet väl, här går djurhållning och grönsaksodling alltid hand i hand. Stallgödseln från djuren sprids på åkrarna, och blast och skrumpna grönsaker blir mat till fåren. På gården drivs alla plantor upp i växthus och under vintern får tackorna bo i stora växthuset, skyddade från kylan samtidigt som de bidrar med näring, via sin gödsel, till jorden. På sommaren växer där sedan tomater och gurka. Inga grönsaker utan djur, och inga djur utan grödor – som Bjärhus skriver på sin hemsida.

Kött- och charkverksamheten drivs som ett AB tillsammans med ett annat lantbrukarpar från nejden och Växtbutiken, Bjärhus Växtbutik, som numera finns intill gårdsbutiken är ett nytt företag på gården och drivs av familjen Andersson från granngården. Deras affärsidé är att sälja krukodlade växter, biologiska bekämpningsmedel och biologisk växtnäring.

Djur

På gården finns idag ca 170 köttrastackor som senaste året betäckts med pälsbaggar för att man också ska börja kunna utnyttja fällarna/ullen. De tre sönerna har ett 40-tal dikor av treraskorsning Simmental-Hereford-Angus. Alla tjurkalvar kastreras så det säljs endast ox- eller kvigkött i gårdsbutiken och restaurangen. Förutom att de anser att stutar ger ett bättre kött fungerar betet också bättre då djur av olika kön kan hållas tillsammans.

Från början var det tänkt att man via gårdsbutiken skulle erbjuda halva eller hela lammkroppar, men ganska snabbt började man med vidareförädling och charkverksamhet. Vidareförädlade produkter som konserveras genom lufttorkning eller saltning håller betydligt längre än färskt kött.

Eftersom man ville undvika onödiga tillsatsämnen utbildade Lars sig via Eldrimner, Nationellt resurscentrum för mathantverk, och all tillverkning på gården är idag småskaligt äkta mathantverk. Sedan 2006 har Bjärhus charkdelikatesser tilldelats flera fina utmärkelser under bland annat chark-SM och Lars fungerar ännu som en av Eldrimners rådgivare inom gårdsslakt och charkuteri.

Växtodling

På gården odlas bland annat potatis, rotfrukter, bladgrönt, lök, pumpor, baljväxter och tomater – ända upp mot 60 olika grönsaker kan hittas i gårdsbutiken under högsäsong.

På gården odlas förutom vall och spannmål till djuren även ett stort utbud av grönsaker, under sensommaren kan man hitta så mycket som upp till ett 60-tal grönsaker i butiken, alla odlade på gårdens åkrar! Det är Elisabeth och Lars som i huvudsak sköter grönsaksodlingarna. Tidigare uppgick arealen till 6 ha men nu har grönsaksodlingen skalats ner något och ligger på drygt 1 ha.

Bevattning är ett måste vid grönsaksodling och gården har därför byggt en bevattningsdamm. På grund av de oftare förekommande varma och torra somrarna har man byggt ut bevattningssystemet så att upp till 40 ha av gårdens åkrar idag går att vattna.

Grönsaksodlingen är idag inte mycket mekaniserad utan kräver handarbete. Till hjälp finns Drängen, en liggvagn för manuell utplantering, ogräsrensning samt skördevagn för effektiv hantering av ogräs och skörd i grönsaker och bär. Sönerna som snart ska börja ta över gården planerar redan för radavstånd och odlingssystem som kunde passa för en robot, de tänker inte ta över handarbetet av föräldrarna.

Utmaningar vid odling av ekologiska grönsaker

Vid ekologisk grönsaksodling finns många utmaningar, däribland skadeinsekter. Till exempel morotsflugan kan ställa till bekymmer på ekogården men Lars berättar att man inte haft problem med den på Bjärhus, han hävdar att orsaken till det är en form av biologisk balans. På Bjärhus odlas så många olika kulturer vilket bidrar till bra växtföljd och stor diversitet av växter och småkryp vilket i sej bidrar till låga sjukdoms- och skadeinsektstryck.

Dessutom har Jordbruksverket feromonfällor för sin prognosverksamhet utstationerade på Bjärhus, vilket gör att gården snabbt får vetskap om någon skadeinsekt är i rörelse. Störst bekymmer utgör kålmalen, men inte heller den har varit ett stort problem då man lyckats sätta in åtgärder i god tid. I ekoodling finns godkända biologiska preparat att ta till mot kålmal berättar Lars.

Gårdsbutik / charkuteri

På gården finns sedan länge en gårdsbutik, Bjärhus Gårdsbutik. Butiken öppnades redan i slutet av 1980-talet då gården KRAV-certifierade sig. Handeln var då inte ännu beredd att köpa ekologiska grönsaker och man började sälja potatis och rotfrukter från gården, tanke från början var att vi skulle odla för gårdsbutiken och sälja vidare det eventuella överskottet säger Lars.

Gårdsbutiken har utvecklats mycket genom åren med ett växande utbud av grönsaker, köttförsäljning och charktillverkning. Idag finns en välfylld köttdisk i butiken med råvaror från den egna gården, allt lamm-, kalv- och oxkött kommer från djur som fötts och levt hela sina liv på gården medan det ekologiskt grisköttet köps in från närliggande Rosersbergs Gård i Ekeby.

Idag finns ett stort utbud av varor i butiken, främst ekologiska men även en del konventionella. Bjärhus har samarbete med ett flertal lokala mathantverkare och producenter, men även med större leverantörer av basvaror. Under vinterhalvåret säljer de mest härdiga grönsaker, som olika sorters kål, samt lagringsdugliga rotfrukter och lök. Dessutom kompletteras då utbudet med frukt och grönt från andra länder. Ambitionen är att man dels ska kunna hitta det där lilla extra när man kommer ut till Bjärhus, sånt som man inte hittar i vanliga matbutiker, men även kunna se till veckans vardagliga uppköp.

Restaurang / catering

Senaste åren har man ytterligare utvecklat verksamheten på gården med en restaurang och cateringverksamhet. Det optimala kretsloppet och en stolthetskänsla finns i att få erbjuda matgästerna t.ex. rimmad lammbringa med nypotatis, allt av mig producerat här på gården berättar Lars med glädje.
I restaurangen ryms 75 gäster och maten som serveras har inte lämnat gården, det är äkta ”härproducerat”. Menyerna utarbetas enligt säsong och tillgängliga råvaror och i de fall produkter behöver köpas in väljs närproducerat, ekologiskt och hållbart så långt det är möjligt.

Jag får en känsla av att Bjärhus är en viktig knytpunkt för hela området, det har fötts många samarbetsmöjligheter, arbetsplatser och fina hantverk kring gården!

Vi avslutar med ett citat från hemsidan ”Maten från Bjärhus står för hänsyn till miljö, människor och djur i kombination med tradition och hantverk. Det kan inte stressas fram utan tar tid. Omsorg och hantverk kostar lite mer men smakar mycket bättre. Framförallt så känns det bra i magen.

Besök gården virtuellt här: https://bjarhusgardsbutik.se/

EKO I SVERIGE 2023

Precis som i Finland har den positiva ökningen på ekomarknaden stagnerat till följd av inflation och ändrade inköpsvanor, men också butikernas reklamkampanjer(eller så att säga uteblivna reklamkampanjer!) har en stor betydelse anser Max Peterson på Ekologiska Lantbrukarna. Jag träffar Max på Borgeby fältdagar där han står i Ekologiska Lantbrukarnas avdelning och vi diskuterar en stund ekotrenderna i Sverige just nu. Eko är inte längre lika ”pushat” av handeln, det har kommit andra trender som de hakat på. Ekovarorna har fått sämre synbarhet i både kampanjer och butikshyllor, och det gör också att konsumenterna nu måste veta vad de ska köpa dvs impulsköpen blir färre. Max menar att det är väldigt viktigt att hela tiden påminna konsumenterna om vad man betalar för när man köper ekologiskt.

Ekomatens andel i svensk handel

Andelen ekologisk livsmedelsförsäljning i Sverige uppgick till 5,1 % av den totala livsmedelsförsäljningen 2022. Det är en minskning på 0,7 procentenheter i jämförelse med 2021, som högst var andelen 2016 med 7,9 %.

Enligt Svenskt ekoindex ökade ändå försäljningsvärdet för ekologiska livsmedel i Sverige ännu under 2022 med 2,5 procent. I dagligvaruhandeln minskade försäljningsvärdet något och i restaurangsektorn ökade det kraftigt. En ny rapport från internationella forskningsinstitutet FiBL visar att Sverige ligger på femte plats i världen när det gäller konsumtion av ekologisk mat.

Under det första kvartalet 2023 minskade dock försäljningen med 5,9 procent i värde. Under perioden har priserna ökat vilket höjer försäljningsvärdet. Samtidigt har volymen minskat, vilket sänker värdet. Anmärkningsvärt är dock att det så kallade produktbytet under första kvartalet har varit stort. Det innebär att konsumenter väljer bort dyrare ekologiska produkter till förmån för billigare ekologiska alternativ, t.ex. köper man malet kött istället för helkött. Detta slags produktbyte påverkar det sammanlagda försäljningsvärdet utan att vare sig priser eller volymer har förändrats. Nedgången för ekologiskt fortsätter att minska det andra kvartalet men i en lägre takt.

Tidigare fick ekologiska varor mycket utrymme och var väl utmärkta i butikshyllorna, bild från 2017. Nu är det inte lika lätt att hitta ekologiska varor i butikerna.

20 % ekologisk areal

Minskad försäljningsvolym och låga merpriser för ekologiska produkter till lantbrukarna leder till en minskad ekologisk odling. Till skillnad från Finland började nedgången redan för några år sedan, sedan toppåret 2019 har arealen ekologiskt brukad jordbruksmark i Sverige minskat med 16 900 hektar, eller tre procent, men är ändå fortfarande uppe i 20 procent av totala jordbruksmarken. Av den ekologiskt brukade marken är 77 procent åkermark och 23 procent betesmark.

Mellan 2021 och 2022 minskade den ekologiskt brukade arealen jordbruksmark med knappt två procent, samtidigt som antalet företag som brukade ekologisk mark minskade med drygt fyra procent.

*************

Mer info:

Jordbruksverket pressmeddelande 16.5.2023 – Arealen ekologiskt brukad mark minskar: https://www.mynewsdesk.com/se/jordbruksverket/pressreleases/arealen-ekologiskt-brukad-mark-minskar-3252311

Jordbruksverket – Jordbruksstatistisk sammanställning 2023: https://jordbruksverket.se/om-jordbruksverket/jordbruksverkets-officiella-statistik/jordbruksverkets-statistikrapporter/statistik/2023-08-10-jordbruksstatistisk—sammanstallning-2023

Marknadsrapport för ekologiskt 2022: https://www.ekolantbruk.se/rapporter/ekologiska-arsrapporten-2022

KRAVs Ekobarometer: https://www.krav.se/om-oss/kravs-ekobarometer/

Ekoindex kvartal 1 2023: https://www.ekolantbruk.se/rapporter/svenskt-ekoindex-kvartal-1-2023

Ekoindex kvartal 2 2023: https://www.ekolantbruk.se/rapporter/svenskt-ekoindex-kvartal-2-2023