Besök en ekologisk gård på naturens dag!

22 augusti, 2023

Besök en ekologisk gård på naturens dag!

Många ekologiska gårdar runt om i Finland håller öppet hus på Finska naturens dag nu på lördagen den 26 augusti.
För att fira naturen och stödja de ekologiska producenterna som arbetar för den biologiska mångfalden och naturens välmående går vi på gårdsbesök med hela familjen!

En mångsidig och välmående natur stöder vår hälsa, eftersom människan är en del av naturen och vi är beroende av miljön runt om oss. Utgångspunkten för en ekologisk jordbrukare är att producera mat i harmoni med naturen så att produktionen inte har en negativ inverkan på jordmånen, åkrar, vattendrag och den övriga naturen. Forskning har visat att det på ekologiskt odlade åkrar finns nästan 30 % fler växt- och djurarter än på konventionellt odlade åkrar.

Ett besök på en ekologisk gård är ett enkelt sätt att stödja det arbete som görs för den biologiska mångfalden. Besöket ger dig möjlighet att se var och hur den ekologiska maten växer och vem som producerar den. Mer info: https://valtioneuvosto.fi/sv/-/1410837/besok-en-ekologisk-gard-pa-naturens-dag

=> Se via länken nedan vilka gårdar som deltar i öppna dörrars dag på lördag:
https://luomu.fi/luonnonpaiva/

Vi från Eko+ kommer att vara med på öppna dörrars dag hos Nina Långstedt på Krämars Gård i Svartå, västra Nyland, kom gärna och tala med oss där! På Ninas gård har vi de ekologiska sortförsöken (en av två platser i Nyland), läs mer om den här: https://www.ekonu.fi/ekofaltet-i-inga-2023/