EkoNu artikel i Landsbygdens Folk 47/19, TEMA Mjölk

25 november, 2019

EkoNu artikel i Landsbygdens Folk 47/19, TEMA Mjölk:
Målen: Ökat samarbete och förbättrad konkurrenskraft för ekomjölksektorn

Ett treårigt projekt för ekomjölkgårdar i Österbotten och Södra Österbotten startade i augusti. Syftet med det interregionala ProAgria-utvecklingsprojektet är att allmänt förstärka de ekologiska mjölkgårdarna i Österbotten och Södra Österbotten genom att förbättra samarbetet och kontakterna producenterna emellan.

Läs hela artikeln här: Målen: Ökat samarbete och förbättrad konkurrenskraft för ekomjölksektorn