Monthly Archives: mars 2018

 • 26mars

  EkoNu! artikel i Landsbygdens Folk 12-13/18, TEMA Vårbruk & Trädgård


  Posted in Material

  EkoNu! artikel i Landsbygdens Folk 12-13/18, TEMA Vårbruk & Trädgård Ekologiska sortförsök ger värdefull information ”Sortförsöken är många på konventionella sidan, men det är viktigt att också följa hur samma sorter reagerar under ekologiska odlingsförhållanden. Nylands Svenska Lantbrukssällskap (NSL) har i sex år utfört ekologiska sortförsök i samarbete med EkoNu!-projekten.” Läs hela artikeln i pdf […]

  mer info...

 • 17mars

  Analysresultat från demoförsöket med lantveten, spelt och naket korn 2017


  Posted in Observationer

  Analysresultat från demoförsöket med lantveten, spelt och naket korn 2017 I 2017-års demorutor ingick lantveten, spelt, emmer, naket korn, bovete och lin. De två sistnämnda tröskades inte. I tabellen ser ni analysresultaten från demoförsöket. Spelten och emmern har vi inte kunnat ta falltal och tusenkornvikt på eftersom vi inte på Västankvarn har någon möjlighet till […]

  mer info...

 • 15mars

  Resultat från ekogödslingsdemo 2017


  Posted in Observationer

  Resultat från ekogödslingsdemo 2017 Sommaren 2017 hade vi igen ett litet eko-gödslingsdemo i anslutning till ekosortförsöken i Lovisa i vårvete Quarna. Försöket bestod av 8 olika led, med tre st olika gödselmedel och några olika gödslingsnivåer och tidpunkter: Led 1 Fertiplus 40kgN + bladgödsel Fertiplus vätska 20l/ha i axgång Led 2 Fertiplus 40kgN Led 3 […]

  mer info...