Analysresultat från demoförsöket med lantveten, spelt och naket korn 2017

17 mars, 2018

Analysresultat från demoförsöket med lantveten, spelt och naket korn 2017

I 2017-års demorutor ingick lantveten, spelt, emmer, naket korn, bovete och lin. De två sistnämnda tröskades inte.
I tabellen ser ni analysresultaten från demoförsöket. Spelten och emmern har vi inte kunnat ta falltal och tusenkornvikt på eftersom vi inte på Västankvarn har någon möjlighet till att skala/rensa bort agnarna. När man jämför skördarna borde man ha samma i åtanke, spelten skördas med agnarna med, medan vete ju tröskar ur. Skörden av vete är ren, medan en del av vikten i speltskörden bara är ”skräp”.
Ekodemo2018

Tabellen i pdf-format här: EkoDEMO2017