EkoNu! artikel i Landsbygdens Folk 12-13/18, TEMA Vårbruk & Trädgård

26 mars, 2018

EkoNu! artikel i Landsbygdens Folk 12-13/18, TEMA Vårbruk & Trädgård

Ekologiska sortförsök ger värdefull information

”Sortförsöken är många på konventionella sidan, men det är viktigt att också följa hur samma sorter reagerar under ekologiska odlingsförhållanden. Nylands Svenska Lantbrukssällskap (NSL) har i sex år utfört ekologiska sortförsök i samarbete med EkoNu!-projekten.”
Läs hela artikeln i pdf här: LF 23.3.18_s30, LF 23.3.18_s31, LF 23.3.18_s32 och LF 23.3.18_s33
LF Tema vårbruk och trädgård, mars 2018