Rapporter från våra EkoTankesmedjor 2011-2016

13 mars, 2017

Ekotankesmedjan är en endagstillställning som ordnas av projekt EkoNu! i samarbete med SLC och är ett populärt återkommande evenemang som sammanför ekoodlare och ekointresserade från alla delar av Svenskfinland.

Rapporter från våra EkoTankesmedjor 2011-2016:

 

Ekotankesmedja 1.4.2016, Campus Kungsgården, Gamla Vasa.

 • Ekotankesmedja 2016 – Resumé från dagen innehållande föreläsningsmaterial och bilder.

Ekotankesmedja 10.2.2015, Laurea Alberga, Esbo

 • Ekotankesmedja 2015 – Resumé av dagens innehåll, bilder och dagens presentationer i pdf format.

Ekotankesmedja 20.3.2014, Campus Kungsgården, Vasa

2014’s workshoprubriker:

  1. Ekologiska husdjursgrupp – utmaningar och möjligheter
  2. Ekologiska växtodlingsgrupp – utmaningar och möjligheter  
  3. Eviras ekogranskningar-tolkningar och utvecklingsbehov 
  4. Konsumentpanel- tillgång och utbud på ekoprodukter?
  5. Studerandepanel – Framtidsutsikter för jordbruket i Finland

Ekotankesmedja 21.3.2013, Yrkeshögskolan Novia, Ekenäs

 • Ekotankesmedja 2013 – Här hittas en resumé från dagens innehåll, bilder samt dagens presentationer i pdf format. Här finns också de fem LoA artiklar i vilka Paul Riesinger skrivit om sitt forskningsprojekt ”Utmaningar vid ekologisk växtodling”.

 • Ekotankesmedja 2013 – Rapport

  • I rapporten ingår sammandrag från tankesmedjans workshops.

2013’s workshoprubriker:

  1. Hur ska vi nå målet att bli ett föregångsland inom ekologisk produktion till 2020?
  2. Samarbetsmöjligheter mellan produktionsinriktningar och över regiongränser?
  3. Eko-utsäde, sortförsök, demoodlingar – utvecklingsbehov och möjligheter?
  4. Hur klara ogräsbekämpningen?

Ekotankesmedja 11.4.2012, Korsholms Kulturhus, Korsholm

Workshop rubrikerna:

  1. Direktförsäljning, matringar, gårdsbutiker – erfarenheter, lönsamhet?
  2. Efterfrågan på ekoprodukter är större än utbudet – vilka produkter kan vi producera i en nära framtid?
  3. Sociala medier – ett sätt att marknadsföra våra ekoprodukter?
  4. Hur få fler lokala förädlare att satsa på förädling?
  5. Gemensamma markandsföringstillfällen – när, var och hur?

Ekotankesmedjan 5.4.2011, Vanda Lantbruksmuseum, Vanda

Rubrikerna var följande:

  1. Kan man organisera och utöka samarbetet mellan befintliga ekoodlare
   för att effektivisera odlandet, anskaffningarna och marknadsföringen?
  2. Efterfrågan av ekoprodukter är större än utbudet – hur få fler nya ekoodlare?
  3. Hur få marknadskanaler att fungera bättre till t.ex. storkök, restauranger, handeln m.m?
  4. Hur få fler lokala förädlare att satsa på förädling av inhemska
    ekoprodukter t.ex. mjöl, korv, bröd m.m ?
  5. Kommunikation mellan ekoproducent och ekokonsumenter.
   Hur kan jag förbättra den, vill/kan jag?