Ekotankesmedja 2014

21 mars, 2014

Riksdagsledamot Mats Nylund öppnade Ekotankesmedja 2014.

Riksdagsledamot Mats Nylund öppnade Ekotankesmedja 2014.
.

Ekotankesmedja 2014 gick av stapeln torsdagen den 20 mars i Gamla Vasa vid Yrkesakademin i Österbottens nya utrymmen på Campus Kungsgården. Ekotankesmedjan som ordnas av Projekt EkoNu! i samarbete med SLC är ett populärt återkommande evenemang som sammanför ekoodlare och ekointresserade från alla delar av Svenskfinland. Årets ekotankesmedja var den femte i sitt slag.

Det deltog drygt 60 personer i årets upplaga av tankesmedjan och de bestod av en fin blandning av ekoproduceneter, ekointresserade och inbjudna samarbetspartners från alla delar av Svenskfinland. Även i år var man vid dagens slut överens om en sak: att tillställningar som denna är värdefulla och ger fina möjligheter till att i större omfattning utveckla samarbete mellan produktionsinriktningar och över regiongränserna! Eftersom intresse finns för en fortsättning kommer Ekotankesmedjan att ordnas nästa år igen, då i Nyland.

Årets Ekotankesmedja öppnades av Riksdagsledamot, ordf för ÖSP Mats Nylund. Sedan följde några hälsningsord från Yrkesakademin i Österbotten (YA!) med Maria Slotte, Ledande rektor. Hon visade ett fint bildspel från hur nya YA! Campus Kungsgården byggts upp här i Gamla Vasa (se bildspelet här). Sedan följde lite kort info från Projektet EkoNu! av Ann-Sofi Ljungqvist, projektledare.

Det egentliga programmet inleddes sedan med att ekokonsumenterna Sara Snickars, Magdalena Lindroos och Cathrine Enlund-Nisula berättar om varför de väljer att köpa och stöda ekologiskt, samtidigt som de efterlyser bland annat mer och lättillgängliga ekoprodukter. Ekobroiler och ekoost (inhemsk) är två produkter som inte går att hitta i butikshyllorna idag.

 

Deltagarna fick i år ta del av föreläsningar av bland andra Micaela Ström, projektkoordinator för EkoNu! i Nyland och Ulrika Wikman, ProAgria ÖSL. Micaela presenterade fjolårets ekosortförsök (se presentation här) och Ulrika berättade om sommaren 2013 års demonstrationsodlingar i Österbotten med blandgrödor (se presentation här). Ulrika har tidigare sammanställt resultaten från demoodlingarna i tidningen ”Bondeföretagaren”, läs artiklarna här:

Dagens presentationer fortsatte sedan på temat försäljning och marknadsföring av ekoprodukter. Mårten Wärnå, ekoproducent och delägare i det producentägda slakteriet  TAJMA berättade om hur byggprojektet framskrider. Alla intresserade kan ta del av bilder mm på den öppna Facebook-sidan Ab Tajma Oy.

Sami Kuoppamäki, ordförande och grundare av Andelslaget Kymen Luomu, berättade om deras samarbetsring som säljer och köper ekospannmål (se presentation här). Österbottens Odlarring samarbetar med Kymen Luomu. Steve Nyholm är kontaktperson i Österbotten.
Beata Meinander föreläser för de drygt 50 deltagarna i det nya färglade auditoriet på YA!.Förmiddagens program avslutades med en väldigt givande presentation och diskussion med Beata Meinander, överinspektör och sektionchef på Evira. Bland annat diskuterades granskningsförfarandet, regelverket för ekoutsäde och växtföljd.

Eftermiddagen tillägnades workshops i grupper där man funderade kring förutbestämda aktuella ämnen:

  1. Ekologisk husdjursgrupp – utmaningar och möjligheter
  2. Ekologisk växtodlingsgrupp – utmaningar och möjligheter
  3. Eviras ekogranskningar – tolkningar och utvecklingsbehov
  4. Konsumentpanel – tillgång och utbud på ekoprodukter?
  5. Studerandepanel – framtidsutsikter för jordbruket i Finland

Konklusionerna från dessa presenteras i en rapport under våren 2014. Rapporten skickas ut till alla deltagare och publiceras sedan, bland annat här på EkoNu!´s webbsida samt via EkoNu!s Facebook.

Bilder från dagen (foto Ann-Sofi Ljungqvist och Micaela Ström)

 

Välkomna till Gamla Vasa och Ykresakademin i Österbottens fina nya utrymmen.

Välkomna till Gamla Vasa och Ykresakademin i Österbottens fina nya utrymmen.

 Allt står klart i det nya färgglada auditoriet för dagens deltagare. — at YA! Gamla Vasa.

Allt står klart i det nya färgglada auditoriet för dagens deltagare.

Projektledare Ann-Sofi Ljungqvist hälsade deltagarna välkomna till Ekotankesmedja 2014.

Projektledare Ann-Sofi Ljungqvist hälsade deltagarna välkomna till Ekotankesmedja 2014.

Drygt 50 deltagare, ekoodlare och inbjudna samarbetspartners sitter på åhörarläktaren. Närmast i bild ser vi dagens mötesordförande Anders Norrback.

Drygt 50 deltagare, ekoodlare och inbjudna samarbetspartners sitter på åhörarläktaren. Närmast i bild ser vi dagens mötesordförande Anders Norrback.

 Ekokonsumenterna Sara Snickars, Magdalena Lindroos och Cathrine Enlund-Nisula berättar om varför de väljer att köpa och stöda ekologiskt, samtidigt som de efterlyser bland annat mer och lättillgängliga ekoprodukter. Ekobroiler och ekoost (inhemsk) är två produkter som inte går att hitta i butikshyllorna idag.

Ekokonsumenterna Sara Snickars, Magdalena Lindroos och Cathrine Enlund-Nisula berättar om varför de väljer att köpa och stöda ekologiskt.

Micaela Ström berättade om ekosortförsöken och Ulrika Wikman presenterade demonstrationsodlingar med blandgrödor i Österbotten. Både demoodlingarna och ekosortförsöken kan man under växtsäsongen följa på vår hemsida!

Micaela Ström berättade om ekosortförsöken och Ulrika Wikman presenterade demonstrationsodlingar med blandgrödor i Österbotten.
Både demoodlingarna och ekosortförsöken kan man under växtsäsongen följa på vår hemsida!

Sami Kuoppamäki från Kymen Luomu informerade om andelslagets verksamhet (ekospannmål)

Sami Kuoppamäki från Kymen Luomu informerade om andelslagets verksamhet (ekospannmål)

Beata Meinander representerade Evira och diskuterade bland annat ekogranskning med deltagarna.

Beata Meinander representerade Evira och diskuterade bland annat ekogranskning med deltagarna.

Dags för lunchpaus! Här ser man dagens meny av ekologiska och närproducerade produkter.

Dags för lunchpaus! Här ser man dagens meny av ekologiska och närproducerade produkter.

 Fint dukat i skolans restaurang "Fyrklövern".

Fint dukat i skolans restaurang ”Fyrklövern”

Lunchsällskapet

Lunchsällskapet