Ekotankesmedja 2013

10 april, 2013

SAM_2126

EkoTankesmedjan öppnas av Bjarne Westerlund, NSP:s verksamhetsledare & Mathias Weckström, ordf för NSP:s ekoutskott

Ekotankesmedja 2013

gick av stapeln torsdagen den 21 mars i Yrkeshögskolan Novia, Raseborg och var den fjärde i ordningen av sitt slag. Ekotankesmedjan som ordnas av SLC och projektet EkoNu! har visat sig vara ett populärt återkommande evenemang som sammanför ekoodlare och ekointresserade från alla delar av Svenskfinland.

De nästan 40 deltagarna var vid dagens slut överens om att tillställningar som denna är värdefulla och ger fina möjligheter till att i större omfattning utveckla samarbete mellan produktionsinriktningar och över regiongränserna! Eftersom intresse finns för en fortsättning kommer Ekotankesmedjan att ordnas nästa år igen, då i Österbotten.

SAM_2131

Föreläsning av Agro.forst doktor Paul Riesinger under rubriken ”Utmaningar vid ekologisk produktion”

Årets Ekotankesmedja öppnades av Bjarne Westerlund, NSP´s verksamhetsledare & Matias Weckström, ordf för NSP´s ekoutskott (se powerpoint presentationen här). Sedan följde lite kort info från Projektet EkoNu! av Ann-Sofi Ljungqvist, projektledare & Micaela Ström, projektkoordinator i Nyland (presentationen hittas här).

Deltagarna fick i år ta del av föreläsningar av bland andra Agro.forst doktor Paul Riesinger som tog upp frågor kring ogräsproblematik och -förekomst i Svenskfinland. Hans föreläsning utgick från de studier och observationer som under hans forskningsprojekt i samband med doktorsavhandlingen vid Helsingfors Universitet samlades in från 34 gårdar runt om i Svenskfinland. Resultaten från detta forskningsprojekt har Riesinger sammanställt i fem artiklar som publicerats i LF/LoA 2011-2012. För de som är intresserade finns nu dessa artiklar att läsa i sin helhet här nedan:

 

Patrik Erlund från Nylands Svenska Lantbrukssällskap presenterade fjolårets ekosortförsök (av vårvete, korn och havre i östra Nyland) som man anlagt tillsammans med projektet EkoNu!. Försöken kommer att fortsätta enligt samma koncept inkommande odlingssäsong och då görs även ett samarbete med Ålands Försöksstation. Se hans presentation här.

Företagaren Markus Haakana som driver Keittiökaveri gav åhörarna en lite annorlunda tanke kring marknadsföring av våra ekologiska produkter då han berättade om sin verksamhet med matkassar, som ganska långt är uppbyggda av närproducerade och ekologiska råvaror. Besök Keittiökaveris hemsida för mer information om företaget.

 

Eftermiddagen avslutades med workshops i grupper där man funderade kring förutbestämda aktuella ämnen:

    • Hur ska vi nå målet att bli ett föregångsland inom ekologisk produktion till 2020?
    • Samarbetsmöjligheter mellan produktionsinriktningar och över regiongränser?
    • Eko-utsäde, sortförsök, demoodlingar – utvecklingsbehov och möjligheter?
    • Hur klara ogräsbekämpningen?

Konklusionerna från dessa presenteras i en rapport under våren 2013. Rapporten skickas ut till alla deltagare och publiceras sedan, bland annat här på EkoNu!´s webbsida samt via EkoNu!´s facebook.. På facebook-sidan hittas också fler bilder från dagen.