Bördighet på ekogården – föreläsningsmaterial och video från Närpes 1.12.2016.

27 februari, 2017

Den 1.12.2016 arrangerade projektet EkoNu! en näringsföreläsning kring bördighet på ekogårdar.
Ulrika Wikman, ekoväxtodlingsrådgivare vid Pro Agria Lantbrukssällskapet pratar om kvävetillgången i marken. Efter henne berättar Mathias Weckström om hur han jobbar som ekojordbrukare på Pargas Gård i Raseborg.
Tillfället hölls vid Yrkesakademin i Österbottens enhet i Närpes.

Nedan dagens föreläsningsmaterial:

Tillfället filmades av projektet Boden, se videon här: