Ekotankesmedja 2015, resumé

17 februari, 2015

Thomas Blomqvist

Thomas Blomqvist
.

Ekotankesmedja 2015 gick av stapeln tisdagen den 10 februari i Esbo på Laurea Alberga. Ekotankesmedjan som ordnas av Projekt EkoNu! i samarbete med SLC  fungerade i år även som Projekt EkoNu!s slutseminarium.

Det deltog drygt 40 personer i årets upplaga av tankesmedjan som var den sjätte i sitt slag. Deltagarna bestod av en fin blandning av ekoproducenter, ekointresserade och inbjudna samarbetspartners från alla delar av Svenskfinland.

Årets Ekotankesmedja öppnades av Riksdagsledamot, ordf för NSP Thomas Blomqvist.

Sedan följde några hälsningsord från Yrkeshögskolan Laurea av lektor Ritva Jäättelä som bland annat berättade att Laurea Alberga är på steg 4 i stegvis mot eko programmet och att de också är med i ett Nyländskt närmatsnätverk som bland annat hjälper till att sprida REKO modellen i Nyland. 

Det egentliga programmet inleddes sedan med en genomgång och utvärdering  av Projekt EkoNu!s verksamhet där Mikael Jern och Anders Norrback lyfte fram både sådant som fungerat bra under projekttiden och vad som kunde förbättras till nästa gång. Alla deltagare var överens om att projektet behöver en fortsättning!

Peter Westerholm från  Pajuniemi Oy poängterade vikten av marknadsföring och samarbete genom hela värdekedjan om vi vill att ekokonsumtionen ska växa lika framgångsrikt som den gjort i t.ex. Danmark. Kunderna behöver veta vad eko är och varför det är lönt att satsa på en lite dyrare produkt. Vi ska sälja smakupplevelser i snygga förpackningar som berättar storyn bakom produkten och produktionen. Pajuniemi är ledande i Finland på ekologiska köttprodukter och ”shop in shop” chark försäljning idag och försäljningen av ekologisk julskinka ökade med 20% i fjol.( Se hans presentation HÄR!)

Thomas Snellman

Thomas Snellman

 

REKO blev en riktig braksuccé under EkoNu! projektets tid. Thomas Snellman som grundat REKO-konceptet i Finland presenterade siffror på hur snabbt hela REKO-modellen nu sprids i landet. I början av 2014 fanns två REKO ringar i Österbotten med ca. 400 medlemmar. I slutet av 2014 fanns 27 ringar med drygt 12 000 medlemmar. Idag finns ca 40 ringar runt om i landet med ca 20 000 medlemmar, medlemsantalet ökar stadigt varje dag (med ~200 nya medlemmar/dag i facebook grupperna)! ”Min kvalificerade gissning är att vi vid slutet av 2015 har ca 100 REKO-ringar med 100 000 medlemmar i Finland” avslutar Thomas sitt föredrag.

 

 

Elin Rydström

Elin Rydström

Efter en fin lunch av ekologiska och närproducerade råvaror var det dags för dagens huvudgäst: Elin Rydström mjölkproducent på Lovö Prästgård strax utanför Stockholm och styrelseledamot i Ekologiska Lantbrukarna i Sverige. Ekoförsäljningen ökade enormt i Sverige ifjol, med hela 38 %! Enligt Elin kunde det ha ökat ännu mer om bara tillräckligt med produkter skulle ha funnits. Speciellt ekologiska grönsaker och frukter ökade kraftigt i försäljning, den ekologiska vinförsäljningen ökade mest med hela 80 %. Konsumenter av ekologiskt köper också större andel svenskt, miljö och hälsa är starka skäl till att köpa ekologiskt. Trotts att det ekologiska är väldigt stort i Sverige, eller kanske just därför, drabbas ekobranschen med jämna mellanrum av återkommande påhopp. Senast i höstas efter debattartikeln ”Ekologisk odling – vägen till svält” av Kirchmann mfl. ”Vi hoppas att denna debatt inte ska leda till felaktiga och snabba slutsatser, utan att tid och intresse finns till en nyanserad och mindre polariserad diskussion kring framtidens hållbara lantbruk” säger Elin. Media blåser upp kritiken till stora rubriker om att eko inte kan försörja världen och att ekologiskt jordbruk är folkmord. Argumenten är varken hållbara eller objektiva, idag finns mycket forskning som stöder ekologisk odling. Elin poängterar dock att eko inte är lösningen på alla problem, allt jordbruk bör utvecklas för att bli mer hållbart och hunger kan endast utrotas med politiska styrmedel. Att påstå att eko inte kan försörja världen är fel, det visar en stor metastudie från FAO som slår fast att ekologiskt lantbruk har potential  till att producera tillräckligt med mat till den ökande världspopulationen (Se Elins presentation HÄR!).

Även i år fick vi besök av  Beata Meinander som bjöd på aktuell information från Evira, bland annat diskuterades övervakning och ekokontroll.

 

Namnlös

Gå till presentationen här!

Sist ut var en presentation av ekosortförsöken i Finland 2014. Micaela Ström presenterade med knapp tid mycket siffror och bilder från försöken. Tack vara projektet har vi nu 3 års resultat och ett lyckat samarbete med Ålands Försöksstation. I fjol hade även ProAgria ekosortförsök på två platser i landet vilket utvecklade samarbete inom landet ytterligare. Förutom sortförsöken fanns även ett gödslingsförsök i Gammelby. Här kan ni själva gå igenom resultaten och se presentationen: Ekosortförsöken i Finland 2012-2014.

 

 

Ekotankesmedja 2015

Ekotankesmedja 2015

 

 

 

Dagen avslutades med en kort diskussion och alla som deltog hoppas på att Ekotankesmedjan kommer tillbaka även nästa år! Även i år var man vid dagens slut överens om en sak: att tillställningar som denna är värdefulla och ger fina möjligheter till att i större omfattning utveckla samarbete mellan produktionsinriktningar och över regiongränserna.

Fler bilder från dagen hittar ni på EkoNu!s facebook sida