Rotogräsdagar – föreläsningsmaterial & VIDEO, Per Ståhl från Hushållningssällskapet Östergötland, Sverige

21 mars, 2017

EkoNu! ordnade tillsammans med Lantbrukssällskapet rotogräsdagar i Vasa och Esbo 23-24.1. med föreläsare Per Ståhl från Hushållningssällskapet Östergötland i Sverige.
Per’s föreläsning filmades i Vasa av projektet Boden; se hela föreläsningen här: Bekämpning av rotogräs

Bekämpning av rotogräs

Per har en lång erfarenhet som ekorådgivare och han har jobbat mycket med forskning och utveckling i ekologisk produktion. Hushållningssällskapen i Sverige driver flera försöksgårdar också med olika ekoförsök där effekten av olika mekaniska bekämpningar för rotogräsen har undersökts. Per har också skrivit flera guider om ogräs och ogräshantering i ekologisk odling för Jordbruksverket.

Under rotogräsdagarna föreläste även Boris Lindgård, BT-Agro. Boris har lång erfarenhet av ekologisk produktion på sin egen ekogård samt genom sitt företag BT-Agro, som marknadsför olika maskiner för mekanisk bekämpning och bearbetning, vallmaskiner och grönområdesmaskiner. Boris har hållit otaliga demonstrationstillfällen i fält runtom i landet samt har en nära kontakt till maskintillverkarna ute i Europa. BT-Agro deltar också i ett forsknings- och utvecklingsprojekt vid LUKE i Ruuki och Pro-Agria Uleåborg.

Rotogräsdagarna avslutades med paneldiskussion där deltagarna kunde ställa frågor och fritt diskutera rotogräsproblematiken. I panelen ingick förutom föreläsarna Per och Boris även ett par av regionens producenter. I Vasa kompletterades således panelen med Peter Thölix och Hans Norrholm, och i Esbo av Mathias Weckström och Magnus Selenius.

Rotogräsdagarna besöktes sammanlagt av ca 70 deltagare. Vi fick lära oss bland annat att kompensationstidpunkten för åkertistel är tidigare än man hittills trott, i äldre litteratur står det 8-10 blad för åkertistel, men det är för sent, konstaterade Ståhl. Undersökningar som gjorts under de senaste åren visar att kompensationspunkten ligger så lågt som 4-5 blad, vilket också gäller för åkermolke.

Här kan ni bekanta er med Per Ståhls föredrag(pdf):

Bekämpning av rotogräs, Hushållningssällskapet Östergötland

Bekämpning av rotogräs, Hushållningssällskapet Östergötland

.

Andrea från tidningen Landsbygdens Folk var med på rotogräsdagen i Esbo och gjorde en fin artikel om tillfället, den kan ni läsa här: Nya rön om kompensationstidpunkt i kampen mot rotogräs

Nya rön om kompensationstidpunkt i kampen mot rotogräs_LF52017

 .

Nedan följer lite bilder från dagarna (klicka på bilderna för att göra dem större):

Bilder från Vasa 23.1., foto Ulrika Wikman

16143014_1263217547048913_4351732228227262494_n 20170123_165840

20170123_164011 20170123_155428

Bilder från Esbo 24.1., foto Micaela Ström

WP_20170124_10_07_53_Rich WP_20170124_10_08_08_Rich

WP_20170124_10_14_37_Rich WP_20170124_10_56_17_Rich

WP_20170124_13_06_52_Rich WP_20170124_13_09_59_Rich

WP_20170124_13_23_32_Rich WP_20170124_14_02_50_Rich

WP_20170124_14_13_31_Rich WP_20170124_14_25_01_Rich

WP_20170124_14_25_06_Rich