• 27november

  EkoNu artikel i Landsbygdens Folk 47/2020, TEMA Djuruppfödning

  EkoNu artikel i Landsbygdens Folk 47/2020, TEMA Djuruppfödning: Ekologisk broiler är än så länge en raritet i butiken ”Konsumtionen av fågelkött, i huvudsak broiler, har ökat stadigt i Finland i snart 20 år. Den ekologiska produktionen är mycket liten och det är svårt att hitta ekologisk broiler i butikerna på mindre orter. Luomunokka är det […]

  mer info...
 • 10november

  Analys av DON-halter i ekohavreförsöket 2020

  Analys av DON-halter i havresorterna 2020 De senaste 4 åren har vi analyserat havresorterna i ekosortförsöket på Deoxynivalenol (DON).

  mer info...
 • 20oktober

  Förhandsresultat från ekofältet i Lovisa 2020 (skörd, protein, HLV)

  Förhandsresultat från ekofältet i Lovisa (skörd, protein, HLV) Skörden har tagits omhand på Västankvarn Försöksgård och i förra veckan började vi först rensa och väga in skörden för att sedan dra proverna genom labbet. Vi började med Nit-maskinen som ger fukt-%, protein, stärkelse och hektolitervikt. Dessa förhandsresultat presenteras nedan. Skörd och protein Medelskörden för vetesortförsöket […]

  mer info...
 • 1oktober

  Finlands största ekologiska kampanj startar 1.10.2020 !

  Finlands största ekologiska kampanj startar 1.10.2020 ! I oktober startar tidernas största ekologiska kampanj i Finland. Målet för kampanjen är att öka konsumtionen av ekologiska produkter och samtidigt informera om EU:s ekomärke. Tidpunkten för kampanjen är perfekt eftersom coronapandemin har ökat intresset för ekologiska produkter. Allt fler finländare köper ekologiska produkter och känner också igen […]

  mer info...
 • 28september

  Skörd av ekoförsöken i Lovisa 18.9. & 27.9.2020

  Skörd av ekoförsöken i Lovisa 18.9. & 27.9.2020 Fredagen den 18.9. tröskade vi ekokornet och -havren från försöksfältet i Lovisa. Vårvetet lämnades ännu kvar på fältet då några sorter är sena och inte riktigt ännu var klara för skörd. Det kändes som att havren gav en rätt hyfsad skörd, medan kornet hela sommaren varit svagare. […]

  mer info...
 • 22september

  Resultat från jordprover, biokol observationsskifte i Svartå 2020

  Resultat från jordprover, biokol observationsskifte i Svartå 2020 Några dagar efter att Nina hade skördat sina ärter från biokol-observationsfältet i Svartå togs jordprover från de 5 olika behandlingarna: Försöksled: 0-ruta Biokol 10 ton/ha, laddad med vatten Biokol 10 ton/ha, laddad med kompostvatten Biokol 10 ton/ha, laddad med kompostvatten + Sobac Quaterna 100 kg/ha (pelleterad ”svampgödsel”) […]

  mer info...
 • 17september

  Bilder från ekofältet i Lovisa 6.9. & 14.9.2020

  Bilder från ekofältet i Lovisa 6.9. & 14.9.2020Det mognar på ekofältet i Lovisa. Huvuddelen av rutorna är klara för skörd, några få sorter är ännu lite gröna och en del grönskott finns det av i rutorna. Mellan 6.9. och 14.9. har Stefan tröskat bort havre runt försöket och från gångarna. Det ostadiga vädret har gjort […]

  mer info...
 • 11september

  EkoNu artikel i Landsbygdens Folk 37/2020, TEMA Bygg & Energi

  EkoNu artikel i Landsbygdens Folk 37/2020, TEMA Bygg & Energi: På Jeggars satsar man på djuren ”Så länge Finland importerar nötkött finns det plats för flera inhemska producenter på mark-naden resonerar Hanna Westman och Rickard Backman i Kyrkslätt. De bygger en ny ladugård med plats för 40 dikor och lite får. I våras inledde man […]

  mer info...
 • 4september

  EkoNu artikel i Luomulehti 4/2020: Odling i fårull gav starka plantor och snabb tillväxt

  EkoNu artikel i Luomulehti 4/2020: Odling i fårull gav starka plantor och snabb tillväxt Ett kretslopp där näringsämnena till så stor del som möjligt cirkulerar är ett av målen för Mats Nymans ekologiska odling i Raseborg.Text och bild: Sanne Wikström

  mer info...
 • 1september

  Skörd av ekogödslingsförsöket i Korsholm 1.9.2020

  Skörd av ekogödslingsförsöket i Korsholm 1.9.2020Den första september skördade vi i strålande solsken, för hand, ekogödslingsförsöket i Korsholm tillsammans med Ulrika Wikman från Lantbrukssällskapet. Det skördades 1,5 m2/ruta (6 st ”ramar” á 0,25 m2 kastades ut i varje ruta), vilket betyder att en väldigt liten mängd av de stora rutorna skördades för analysen på Västankvarn […]

  mer info...