Gästföreläsare Ekotankesmedja 2024

1 april, 2024

Vi vill passa på att presentera vår gästföreläsare från Sverige; associate professor och tidigare forskningsprofessor i ekologiskt lantbruk Artur Granstedt.

Artur som är en av Sveriges främsta pionjärer inom biodynamiskt och ekologiskt jordbruk har på ett unikt sätt förenat akademisk forskning med konkret lantbruksrådgivning för ekologiska bönder i årtionden. Han har flera akademiska examina och har en period varit associerad professor i ekologiskt jordbruk vid Helsingfors Universitet. Artur har skrivit hundratals artiklar inom området ekologiskt jordbruk däribland även ett antal artiklar publicerade i vetenskapliga tidskrifter.

Artur Granstedt har under sin långa forsknings- och undervisningskarriär fördjupat sig i olika områden inom den ekologiska produktionen, t.ex. har han så sent som ifjol tillsammans med två andra forskare publicerat följande rapport ”Framtidssäkrat Jordbruk. Utvidgad studie och ekonomiska konsekvenser. Beräkning av klimatpåverkan och arealbehov baserad på 30 svenska gårdar med ekologiskt kretsloppsjordbruk”. Studien visar bland annat att ekologiskt kretsloppsjordbruk kan producera tillräckligt med baslivsmedel för den svenska befolkningen inom landets tillgängliga odlingsareal. Läs mera t.ex. här: https://www.landlantbruk.se/jordbruket-har-en-nyckelroll-for-att-radda-klimatet

För den som riktigt vill fördjupa sig finns boken ”Morgondagens jordbruk med fokus på Östersjön” på nätet – boken baserar sig på många års forskning om ekologiskt jordbruk av Artur Granstedt. Den beskriver de naturvetenskapliga och jordbruksmässiga principerna bakom ekologiskt kretsloppsjordbruk, hur ett sådant jordbruk kan tillämpas i praktiken och vilka konsekvenser det får för jordbrukaren, miljön, konsumenten och samhället. Även mer generella aspekter på ekologiskt jordbruk tas upp – https://dietforagreenplanet.se/wp-content/uploads/2021/01/Farming-for-the-Future-swedish.pdf

Kom ihåg att anmäla er till tankesmedjan senast 3.4., mer info: https://www.ekonu.fi/valkomna-pa-ekotankesmedja-2024/
Vi ses i Vasa fredagen den 5 maj, eller online, varmt välkomna!