About: Ann-Sofi Ljungqvist

Recent Posts by Ann-Sofi Ljungqvist

7juni

Observationsskifte i Österbotten 2023

Observationsskifte Österbotten 2023. I sommar har vi också ett observationsförsök med olika bearbetningsmetoders inverkan på åkerns struktur, skördeväxternas tillväxt och mängden av ogräs i Gamla Vasa Österbotten. Detta är inget regelrätt försök utan behandlas som ett demonstrationsförsök i syfte att observera och

more info...

12mars

Ekocertifiering av skog

Produkter som insamlats i ekocertifierade skogar och myrar kan kallas ekologiska naturprodukter. De mest kända ekologiska naturprodukterna torde vara skogsbären, men finländska företag använder också ekologiska produkter som björksav, sprängticka, vilda örter och granskott i sina produkter. Utomlands finns det efterfrågan speciellt

more info...

14maj

EkoNu! artikel i Landsbygdens Folk 19/2018, ”Vi har hittat vår roll” säger slakteriet Tajma.


Posted in Material

EkoNu! artikel i Landsbygdens Folk 19/2018, ”Vi har hittat vår roll” säger slakteriet Tajma. Det producentägda slakteriet Tajmas nyckelfaktorer alltsedan starten år 2014 är att kunna erbjuda en mera stressfri miljö för slaktdjur, en flexibel service och en beredskap att slakta enligt

more info...

21januari

Ekologisk kummin

Vill du veta mera om odling och marknadsföring av ekologisk kummin?  Delta då i vårt informationstillfälle för Ekologisk odlad kummin, måndagen 3.2.2014 vid Oravais ABC, kl. 19.00 Dan Kjällberg från Caraway Finland Ab informerar om ”Odling av kummin, ekonomisk kalkyl” ,  Thomas Snellman berättar om

more info...