EkoNu! artikel i Landsbygdens Folk 19/2018, ”Vi har hittat vår roll” säger slakteriet Tajma.

14 maj, 2018

tajma_ledning wärnåtajma_2018

EkoNu! artikel i Landsbygdens Folk 19/2018, ”Vi har hittat vår roll” säger slakteriet Tajma. Det producentägda slakteriet Tajmas nyckelfaktorer alltsedan starten år 2014 är att kunna erbjuda en mera stressfri miljö för slaktdjur, en flexibel service och en beredskap att slakta enligt ekologiska producenters krav. Närmare information, läs artikeln i pdf-format här LF_19_2018