Ekocertifiering av skog

12 mars, 2019

björk

Produkter som insamlats i ekocertifierade skogar och myrar kan kallas ekologiska naturprodukter. De mest kända ekologiska naturprodukterna torde vara skogsbären, men finländska företag använder också ekologiska produkter som björksav, sprängticka, vilda örter och granskott i sina produkter.

Utomlands finns det efterfrågan speciellt på olika ekologiska råvaror till superfood. I Finland stödde sig superfood-marknaden först på exotiska importprodukter som gojibär, men numera söker företagen aktivt efter inhemska råvaror. Förutom i superfood och andra livsmedel används ekologiska naturprodukter vid tillverkning av kosmetik och näringstillskott. Företagen i branschen riktar sig nästan uteslutande in på exportmarknaden med sina produkter. Ekocertifieringen utgör inget hinder för vanliga skötselåtgärder i ekonomiskogar. Experterna uppskattar att över 95 % av skogs- och tvinmark samt impediment i Finland uppfyller kraven för ekocertifiering. (källa:ProLuomu rf)

Ekocertifieringen av skog följer den internationella praxisen enligt EU:s ekoförordning. Tomas Räfså från NTM centralen i Österbotten har sammanställt information om ekocertifieringen av skog.

Uppsamling av ekoskogsprodukter