Förhandsresultat från ekogödslingsförsöken 2023

5 december, 2023

Förhandsresultat från ekogödslingsförsöken 2023

Vi påminner om att det som presenteras nedan endast är resultat från en säsong, såhär blev utfallet i år efter den utmanande säsongen som vi hade med försommartorka följt av utdragen regnperiod senare under hösten. Speciellt försöksfältet i Ingå var mycket ojämnt.
En del intressanta element hittas i resultaten, och kanske även något mönster framträder, men vi behöver upprepa försöken några säsonger till för att få tillförlitligare resultat. Vårt arbete fortsätter!
🙂

INGÅ
Bakgrundsinfo (ytterligare info i tidigare inlägg):
På försöksfältet i Ingå fanns förutom de vanliga ekosortförsöken i vårvete, korn och havre ett odlingstekniskt/gödslingsförsök i vårvete och korn. Vi plockde i år in ett led med samodling av spannmål och bondböna, eftersom man vid samodling med kvävefixerare kan få en gödslingseffekt av spannmålen.

I det odlingstekniska försöket ingick totalt 18 försöksled varav 12 i vårvete och 6 i korn.
Upplägget var enkel: 3 st vårvetesorter och 2 st kornsorter användes till försöket och dessa sorter gödslades sedan med 0 kg N, 40 kg N och 60 kg N(endast vete), samt i ett led samodlas de med bondböna.
Gödseln placerades vid sådd med gödselbillarna och gödningsmedlet som användes var Yara Suna Bio Plus 10-4-1. Försöksleden med 40 kg N/ha fick 400 kg gödsel/ha och försöksleden med 60 kg N/ha fick 600 kg gödsel/ha.

Under juni gjordes mätningar av kväveupptaget med en N-sensor i det odlingstekniska gödslingsförsöken i vårvete och korn i Ingå. Resultaten från mätningarna hittas här: Resultat från N-sensor mätningar i ekoförsöksfältet i Ingå 15.6. och 26.6.23

LOVISA
Bakgrundsinfo (ytterligare info i tidigare inlägg):
På försöksfältet i Lovisa fanns förutom de vanliga ekosortförsöken i vårvete, korn och havre ett odlingstekniskt/gödslingsförsök i vårvete.
Vi plockade liksom i Ingå in ett led med samodling av spannmål och bondböna i det odlingstekniska försöket, eftersom man vid samodling med kvävefixerare kan få en gödslingseffekt av spannmålen.

I det odlingstekniska försöket i Lovisa ingick totalt 9 försöksled i vårvete. Upplägget var enkel: 2 st vårvetesorter användes till försöket och dessa sorter gödslades sedan med 0 kg N, 40 kg N och 60 kg N, samt i ett led samodlas de med bondböna och det sista ledet är en blandning av de båda vårvetesorterna (50/50).

Gödseln spreds ut på ytan efter sådd (i väntan på regn dröjde det till den 22.5. innan gödslingen gjordes), gödningsmedlet som användes var Yara Suna Bio Plus 10-4-1. Försöksleden med 40 kg N/ha fick 400 kg gödsel/ha och försöksleden med 60 kg N/ha fick 600 kg gödsel/ha.

Bondbönan hann mogna i Lovisa, och ganska jämnt dessutom!
Skörd av ekogödslingsförsöket i Lovisa 16.9.2023