Falltal, maltkornssortering och DON – försöksresultat 2023

4 december, 2023

Falltal, maltkornssortering och DON – försöksresultat från ekoförsöksfälten 2023

Analyserna fortsätter hos NSL Lab. Ännu är inte riktigt alla analyser gjorda, tusenkornvikterna väntar vi bland annat på. Tills vi har alla analyser klara tänkte vi dela med oss av lite blandade resultat från ekosortförsöken: falltal från vetesortförsöken, maltkornssortering från kornförsöken och analyserna av DON-toxin i havre.

Falltalen är i år som väntat väldigt varierande, en lång och våt höst med utdragen skördetid har gjort att de tidigare vetesorterna tappat i falltal och i vissa fall till och med börjat gro i axen.

Det regniga vädret under sensommar-höst tog nog det bästa ur spannmålen i år på många håll, också i våra försök sågs missfärgning på både korn och havre, det fanns sorter som börjat gro i axen etc. Vid maltkornssorteringen hittade vi ganska lätt både rödfärgning på kärnor och utgrodda kärnor i många sorter, speciellt från försöksfältet i Ingå.
Nedan resultat från maltkornssorteringen och några bilder på vad man kunde hitta i årets kornskörd.

De senaste sju åren, 2017-2023, har vi följt med halten av DON-toxin i havreskördarna och alla sorter har alla år hittills klarat livsmedelskvalitet (</= 1,75 ppm). Från och med hösten 2020 har DON-analysen gjorts med noggrannare mätmetoder, observera därför att ”nollvärdet” tidigare var <0,5 ppm och från 2020 framåt är det <0,25 ppm. Årets havreskördar var nästan rena från DON-toxin, endast sorten Meeri gav ett litet utslag i Lovisa. Nedan DON-resultaten för årets havreförsök, samt sammanställningen från åren 2017-2022.