Resultat från N-sensor mätningar i ekoförsöksfältet i Ingå 15.6. och 26.6.23

13 juli, 2023

Resultat från N-sensor mätningar i ekoförsöksfältet i Ingå 15.6. och 26.6.23
Här presenteras resultat från de mätningar som gjorts med N-sensor i det odlingstekniska gödslingsförsöket i vårvete och korn i Ingå under juni.

N-sensor mätningar gjordes i försöken från bestockning till axgång. Med N-sensorn får man upptag av tillfört kväve(och markens kväveleverans) i ovanjordisk grönmassa (SN-värde kg/ha). I noll-rutorna ser man upptaget kväve från markens leverans, och i de gödslade rutorna är ökningen jämfört med nollrutoran upptaget ”gödselkväve”.

Försöksupplägg:
(Klicka på tabellerna för att göra dem större)

Endast en liten skillnad syns i kväveupptag mellan noll-rutan och de gödslade rutorna. Det har ju också varit väldigt torrt hela juni, från 1 juni till 26.6. har det kommit knapp 8 mm regn totalt i Ingå, så ekogödseln som behöver ganska mycket fukt för att börja mineraliseras har knappast hunnit avge mycket kväve till grödorna. Grödorna har också i övrigt haft det kämpigt i slutet av juni, innan regnen kom i månadsskiftet juni/juli. Fältet är ojämnt, växtligheten kort och ogräs har utrymme att växa. Det ska dock bli intressant att se om det blir någon gödslingseffekt i skörden. Regn har kommit nu i juli skaplig mängd, men frågan är om det var alldeles för sent…

Skillnaden mellan gödslade vete rutor och icke gödslade är bara +4 kg kväveupptag från noll ruta till ledet med 40kgN/ha och bara en ytterligare ökning med +2 kg N till ledet med 60kgN/ha. Skillnaden mellan gödslade korn rutor och icke gödslade är ca +6 kg kväveupptag från noll rutan till ledet med 40kgN/ha.

Mätningen i leden med bondböna kan tas med en nypa salt, det finns förstås inga särskilda inställningar för blandgröda i N-sensorn.
(klicka på diagrammen för att göra dem större)

Bilder från N-sensor mätningar 15.6.:

Bilder från N-sensor mätningar 26.6.: