Ekoförsöksfältet i Lovisa 2023

3 juli, 2023

Ekoförsöksfältet i Lovisa 2023

I år har Projekt Eko+ två st försöksplatser i Nyland, ett försöksfält i Svartå Ingå och ett i Påvalsby Lovisa.
I Lovisa såddes i år ekoförsöken hos ekoodlare Stefan Widlund den 14.5.2023. Förfrukten var vall som kultiverades några gånger på hösten inför sådd av höstspannmål. Det blev sen ingen höstspannmålssådd men det såddes fånggröda istället som harvades upp på våren innan sedan fältet såddes (ingen plöjning). Försöksfältet vältades ett par dagar efter sådden.

På försöksfältet finns förutom de vanliga ekosortförsöken i vårvete, korn och havre ett odlingstekniskt/gödslingsförsök i vårvete, samt lantdemot med olika gamla lantveten, spelt, emmer och naket korn(som tidigare år i Lovisa). Vi plockde liksom i Ingå in ett led med samodling av spannmål och bondböna i det odlingstekniska försöket, eftersom man vid samodling med kvävefixerare kan få en gödslingseffekt av spannmålen.

Sorterna som ingår i sortförsöken är de samma som 2022; 13 vårvetesorter, 13 korn och 13 havre(se såkartan längre ner). Sortförsöken är identiska i Ingå och Lovisa.

I det odlingstekniska försöket i Lovisa ingår totalt 9 försöksled i vårvete. Upplägget är enkel: 2 st vårvetesorter har använts till försöket och dessa sorter har sedan gödslats med 0 kg N, 40 kg N och 60 kg N, samt i ett led samodlas de med bondböna och det sista ledet är en blandning av de båda vårvetesorterna (50/50).

Nytt för i år är att vi testar samodling av vete och bondböna i det odlingstekniska försöken, både i Lovisa och i Ingå. Hela projektet står för att höja resiliensen (Resiliens är den långsiktiga förmågan hos ett system att hantera förändringar och fortsätta att utvecklas) på ekogården och samodling med en baljväxt ska kunna ge kväve även till den samodlade spannmålen. Vi får se om vi kan se några sådanan resultat.

Gödseln har spridits ut på ytan efter sådd (i väntan på regn dröjde det till den 22.5. innan gödslingen gjordes), gödningsmedlet som använts är Yara Suna Bio Plus 10-4-1. Försöksleden med 40 kg N/ha har fått 400 kg gödsel/ha och försöksleden med 60 kg N/ha har fått 600 kg gödsel/ha.

Nedan lite bilder från sådden 14.5., samt gödslingen 22.5.

Fältet ser jämnt och fint ut, men det är inte plöjt och försökssåmaskinen är tyvärr bra på att hitta växtrester…

Stefan var kvar på fältet ännu när vi var klara med försökssådden så han kunde genast dra ett sådrag i gångarna mellan blocken. Vi tog som vanligt jordprover från fältet, men resultaten har inte hunnit komma ännu så vi presenterar dem i ett senare skede.

Dags för gödsling av de försöksled i det odlingstekniska försöket som ska få gödsel, 22.5. Brodden har just börjat kika fram och ca 5 mm regn har det fallit sedan sådd.

Tyvärr tycker jordlopporna om kornbrodden, knappt hinner det sticka upp ur jorden innan lopporna är där och tuggar i sig.