Inspelingar från Hållbarhetsveckan – Webbinarium om Ekogårdens biologiska mångfald

11 december, 2023

VIDEOINSPELNINGAR från vårt webbinarium ”Ekogårdens biologiska mångfaldunder Hållbarhetsveckan 2023

Under Hållbarhetsveckan 2023 fick vi en virtuell rundvandring på en ekogård tillsammans med Per Bengtson, och en liten inblick i en ekogårds många olika ekosystem med fokus på biologisk mångfald. Starka och stabila dvs resilienta ekosystem är av stor vikt för att vi skall kunna möta olika framtida utmaningar t.ex. klimatförändringen (Mer info: https://kestavakehitys.fi/sv/agenda20301)

Biolog och naturvägledare Per Bengtson från Sverige vägledde oss genom blommande mångfald, livet i gamla träd, vad man kan göra för att gynna pollinatörer, kulturväxter och sist men inte minst fick vi höra om det viktiga mikrolivet i en komocka etc.
Videoinspelningen från webbinariet hittas nedan, inspelningen är delad i tre delar.

.

Del 1 – Introduktion

Del 2 – Gårdsvandring på ekogården Björkby

Del 3 – Diskussion och vidare föreläsning om humlor och bihotell, vildbin och fröinsamlin mm

.

Per Bengtson är biolog och naturvägledare. Han har arbetat med biologisk mångfald och miljökommunikation sedan många år, dels i sitt eget företag Grön ide, men också som kampanjledare på Naturskyddsföreningen och på SLU Centrum för naturvägledning. Han har ofta medverkat i teve och radio och anlitas som guide av Svenska Institutet när det kommer internationella grupper till Sverige.

=> Besök Björkby Gård på facebook: Björkby Gård