Ekotankesmedja

Ekotankesmedjan är en endagstillställning som ordnas av  projekt Eko+ (tidigare EkoNu) i samarbete med SLC och är ett populärt återkommande evenemang som sammanför ekoodlare och ekointresserade från alla delar av Svenskfinland.

Ekotankesmedjor har ordnats årligen från 2010, undantaget 2020 då tankesmedjan tyvärr inhiberades pga Covid-19 pandemin.
Tillställningar som denna är värdefulla och ger fina möjligheter till att i större omfattning utveckla samarbete mellan produktionsinriktningar och över regiongränserna!

Ekotankesmedjan är en fin blandning av föreläsningar och workshops som behandlar aktuella ämnen.

 

Nedan hittas artiklar, inlägg och rapporter från våra tidigare ekotankesmedjor:

Bilder från tidigare ekotankesmedjor: