Ekotankesmedja 2022, föreläsningsmaterial och videoinspelningar

21 februari, 2022

Ekotankesmedja 2022, föreläsningsmaterial och videoinspelningar

Ekotankesmedja 2022, dag 1/2 måndag 14.2. – Ekokonsumtion och -marknad, CAP, kolinlagring
Dagens föreläsare var Susann Rännäri, verkställande direktör, Förbundet för Ekologisk odling (Luomuliitto), Aura Lamminparras. verkställande direktör, ProLuomu och Gunnar Rundgren, ekojordbrukare, samhällsdebattör, författare och lantbrukskonsult.
Dagens moderator var Steve Nyholm, ordförande för SLC’s ekoutskott.

Gå till videoinspelningen här: Ekotankesmedja 2022, dag 1/2

Föreläsningsmaterial:

– Eko i den nya CAP:n, Susann Rännäri:

– Eko i Finland 2022 – Hur kan vi stärka ekoprodukternas försäljning, Aura Lamminparras:

– Tänk innanför lådan, Gunnar Rundgren:

—————————–

Ekotankesmedja 2022, dag 2/2 torsdag 17.2. – Biologisk mångfald, odlingsmarkens utsläppsbalans, paneldebatt
Dagens föreläsare var Johan Ekroos, biträdande professor, avdelningen för lantbruksvetenskaper vid Helsingfors Universitet, Gunnar Rundgren, ekojordbrukare, samhällsdebattör, författare och lantbrukskonsult samt Mika Hakosalo, energi- och klimatsakkunnig, Vasa stad.
Dagens moderator var Thomas Snellman.

Gå till videoinspelningen här: Ekotankesmedja 2022, dag 2/2, del 1
Sista delen av paneldiskussionen sparades som separat fil, den hittas här: Ekotankesmedja 2022, dag 2/2, del 2

Föreläsningsmaterial:

– Varför gynnar ekologisk odling biologisk mångfald?, Johan Ekroos:

– Kväve, kolinlagring-klimat-ekologiskt – Hur hänger det ihop?, Gunnar Rundgren:

– Vasa stads energi- och klimatprogram – Klimatneutrala Vasa 202X, Mika Hakosalo:

———–

TACK till alla er som deltog, föreläste eller på annat sätt var med och ordnade årets Ekotankesmedja! Ännu en gång fick vi bara träffas genom skärmen, men kanske nästa år kan vi igen träffas på riktigt, njuta av god mat och nätverka live bland kollegor och samarbetspartners. Det ser vi fram emot!
– Ann-Sofi & Micaela
, Projekt EkoNu 3.0.