Ekotankesmedja 2022

1 februari, 2022

Nu står just Svenskfinlands mesta och bästa EKOevenemang för dörren, SLC’s och Projekt EkoNu’s Ekotankesmedja!
Två förmiddagars online tankesmedja är på kommande i februari.

Ekotankesmedjan 2022, online måndag 14.2. och torsdag 17.2. kl. 9:00-12:00
Som vanligt har vi planerat ett mångsidigt program för er till årets Ekotankesmedja! Dag ett öppnar SLC´s ekoutskottsordförande Steve Nyholm tankesmedjan och därefter fokuserar vi på den inhemska ekomarknaden med talturer av Susann Rännäri, Luomuliitto som berättar om hur nya CAP-en påverkar ekobranschen i Finland och Aura Lamminparras, ProLuomu avhandlar ekokonsumtionen i landet, hur det ser ut idag och vad vi kan göra framåt för att stärka konsumtionen. Med gästföreläsare från Sverige kommer vi också att diskutera kring kolbalansen i livsmedelssystemet, vad händer med eko ur ett framtida konsumentperspektiv då jordbruk och kost skall anpassa sig till de lokala förutsättningarna samt om hur viktig del idisslarna har i dessa frågor. Vidare diskuterar vi kring möjligheter att öka kolinlagringen i jorden, samtidigt som jordbrukaren får betalt för kolinlagringen, vad har man kommit fram till i Sverige? Gästföreläsarna är Jessica Johansson från plattformen Svensk kolinlagring och samhällsdebattören, författaren och lantbrukskonsulten Gunnar Rundgren.

Under dag två fortsätter vi diskussionen med Gunnar Rundgren men nu kring kvävebalansen i ekologiskt lantbruk, hur det påverkar läckage, utsläpp av lustgas och möjligheter att binda kol i jorden. Kvävegödsling är ingen förutsättning för kolinlagring i åkermark anser Rundgren. Tillsammans med Mika Hakosalo från Vasa Stad ska vi fundera på stadens arbete med klimatfrågor i praktiken, tex hur man satt upp målen för minskning av växthusgasutsläpp och kolbindningens roll. Vi har också med oss Johan Ekroos från Helsingfors Universitet som bland annat ska svara på frågan varför ekologiskt bidrar till ökad biologisk mångfald. Tankesmedjan avslutas med en intressant paneldebatt som ska leda till diskussion också hos er bakom datorskärmarna, ledd av Thomas Snellman och bestående av några av dagarnas föreläsare.

Varmt välkomna!

Mer info hittar ni i Händelsekalendern!

#ekotankesmedja2022 #ekonu #slc #ekologisktnaturligtvis