Drönarfilm från ekoförsöksfältet i Vörå

5 juli, 2021

Drönarfilm från ekoförsöksfältet i Vörå
– Den 28.6. fick vi besök av Kim Blåfield från projektet Boden Live som filmade försöksfältet i Vörå. På bilderna som han tog med drönaren syns 0-rutan(den ogödslade havre-rutan) bra, speciellt från sidan. Parallellt med vägen finns 0-rutan och den är ca 15 m x 150 m.

Se filmen här: Demo-odling i ekohavre – gödsling med Jeppo Växtkraft – rötrest och 0-ruta

Mer info om försöket i tidigare inlägg:
Ekologiska demonstrationsodlingar i Österbotten 2021
Resultat från kväve-mätningar i observationsförsöket i ÖB 11 och 19.6.21

Samtidigt som det filmades på fältet tog Ulrika/ProAgria Österbottens Svenska Lantbrukssällskap växtprover för näringsämnesanalys från de båda behandlingarna. Här ser ni resultaten från bladanalysen:

Det har också kommit resultat från gödselprovet som togs från Jeppo Växtkraft vid spridningstillfället: