Ekoförsöken i Lovisa, 23-24.6.21

8 juli, 2021

Ekoförsöken i Lovisa, 23-24.6.21

Den 23.6. skulle vi besöka ekofältet och göra behandlingar i det odlingstekniska veteförsöket men kraftigt åskregn på eftermiddagen ställde till det lite. Ca 15 mm regn kom det under eftermiddagen på en kort stund.

På kvällen kunde vi ändå sprida ut ekogödsel samt jordförbättringsmedl i försöksleden 7-8 och 10-11, biostimulanten som sprids som bladgödsel fick skjutas upp till nästa dag.

Fältet är överlag lite ojämnt, uppkomsten inte jämn med luckor här och där. Men annat var inte att vänta med tanke på problemen vi hade vid sådd med jordmassor och växtrester som drogs ihop av maskinen. Uppkomsten överlag bra, här har hittills kommit tillräckligt med regn som gjort att växterna kommit igång bra, där det finns plantor.
Det växer åtminstone något i alla rutor!

De 11 leden i årets odlingstekniska veteförsök är följande:

1 Demonstrant obehandlad
2 Helmi obehandlad
3 Demonstrant betad med Cerall
4 Helmi betad med Cerall
5 Demonstrant biostimulant Aminosol 3l/ha x 2 besprutningar
6 Helmi biostimulant Aminosol 3l/ha x 2 besprutningar
7 Demonstrant jordförbättringsmedel Sobac Quaterna® Terra UAB 150 kg/ha, på ytan efter uppkomst
8 Helmi jordförbättringsmedel Sobac Quaterna® Terra UAB 150 kg/ha, på ytan efter uppkomst
9 Helmi+Demonstrant, sortblandning 50/50
10 Demonstrant Ekoväxt 8-3-5-3, 750 kg/ha (60 kg kväve/ha), på ytan efter uppkomst
11 Helmi gödsel Ekoväxt 8-3-5-3, 750 kg/ha (60 kg kväve/ha), på ytan efter uppkomst

Nedan lite bilder från kvällen, ekofältet 2021 ca 2,5 veckor efter sådd:

Vi satte ut lappar i odlingstekniska försöket och spred ut ekogödseln och jordförbättringsmedelet. Båda är pellets, och förhoppningsvis suger de åt sig fukten nu som regnet gav idag.

Stefan har sått ärter runt försöket och i gångarna

På torsdagen 24.6. ”bladgödslade” vi led 5-6 med biostimulant/gödselmedel Aminosol 3l/ha. Aminosol är ekogodkännt och innehåller NPK 9-0-1 Organiskt kväve.
Produktbrskrivning: Aminosol är ett organiskt gödselmedel. Det verkar genom sitt innehåll av aminosyror och peptider avstressande på växter. Plantor som är stressade har nytta av att snabbt få tillgång till färdiga byggstenar till proteinsyntesen. Vissa av aminosyrorna ingår i växthormonet auxin och gynnar därmed celldelning och rotutveckling. Innehåller animaliska biprodukter kategori 3 enligt förordning (EG) 1069/2009, hydrolyserat protein från konventionellt lantbruk. Produkten får användas i ekologisk produktion enligt förordning (EG) nr 889/2008.