Försöksrutor med vall på familjen Jan-Peter Brunells ekogård i Kronoby

28 juni, 2021

I norra Österbotten, närmare bestämt i Kronoby, finns familjen Nina och Jan-Peter Brunells ekogård med flera olika ekologiska vallförsök på gång.  Jan-Peter Brunell som också är kundansvarig i Snellmans Köttförädlings nötteam övergick till ekologisk odling år 2018. Via sitt jobb på Snellman Ab och som ekojordbrukare har Brunell både som sitt ansvarsområde och sitt personliga intresse att utveckla kvaliteten och lönsamheten i vallodling. Bland annat har han tidigare gjort en rådgivande text vid namn ”Ensilage check 2020” som riktas till producenter.   

Försöksrutorna på ekogården
Jan-Peter Brunell framhåller att målet med vallodlingsförsöken är att hitta vettiga kombinationer och kvalitativa och näringsrika alternativ för nötgårdarna i regionen.  I försöksrutorna testar han olika vallblandningar och stödgrödor samt olika ekologiska gödslingsmetoder. Försöksrutorna består i år av förstaårsvall, förstaårsvall som i fjol var rent ärtbestånd samt tredje årsvall. Rutorna är antingen ogödslade, gödslade med fast nötgödsel eller Jeppo rötrestslam. På en del rutor testas också Lantmännens och Yaras ekohandelsgödsel i två olika nivåer. Tanken är att skörda två vallskördar i år. I början av juni gjordes en mellanklippning (finskans ”hoitoniitto” är mer beskrivande), vilket bekämpar ogräs och ger en jämnare vall. Mellanklippningen i fjol fick energi- och proteinhalterna i ensilageskörden att stiga rejält.

Olika vallblandningar testas
På hemskiftets 33 hektar sådde Jan-Peter Brunell in ett antal större vallförsöksrutor under våren 2020. Tre hektar av arealen upptas av fyra försöksrutor som är cirka 300 meter långa och 20 meter breda till omfånget. Tre olika vallblandningar har använts, Snellmanin Seos 1, Snellmanin Seos 2 och Kokkolan Nurmiseos varav den sistnämnda innehåller flest arter. Vallblandningarna innehåller alla rörsvingel och i en av rutorna har man dessutom satt med kummin för att höja smakligheten i fodret. Försöksrutorna omgärdas helt och hållet av förstaårsvall av blandningen Kokkolan Nurmiseos på ca 10 hektar. På de resterande 20 hektaren odlas flerårsvallar som består av traditionella blandningar.

Mellanklippning av vall testas
I fjol testade Jan-Peter Brunell att klippa/slå vallen ca tre veckor före skörd, en putsning med hög stubb där man egentligen bara toppar grödan. Ifjol gjordes klippningen 4.6. och skörden inleddes 22.6. Jan-Peter märkte då att kvaliteten på ensilageskörden höjdes i den putsade vallen. I tabellen finns dessa värden nämnda. I sommar fortsätter testerna av mellanklippning på gårdens vallar, klippningen gjordens nu den 2.6. men Jan-Peter nämner att 4.6. skulle ha varit optimal tidpunkt även i år med tanke på maskrosor och skräppor som är de ogräs han främst vill bekämpa med denna metod.

Valldagar i juni 2021 som inhiberades  
Ekojordbrukaren Jan-Peter Brunell hade som mål att tillsammans med företag som Agro Tech Nordic, tyska DLG, Snellman och Jeppo Biogas arrangera två valldagar vid familjens ekogård den 22-23 juni. Under valldagarna så skulle producenterna och övriga samarbetspartners haft möjlighet att bl.a. bekanta sig med gårdens försöksrutor samtidigt som skörden skulle bärgas. Men på grund av coronarestriktionerna blev de planerade valldagarna inhiberade. En del tester kommer dock ändå att tas från gårdens vallförsök och resultaten presenteras senare under året.
I Snellmans producenttidning Rejäl Familjegård 2/2021 nämns att försöksrutorna har följts sedan snösmältningen med webbkamera och att video är på kommande senare.

Text: Ann-Sofi Ljungqvist och Micaela Ström för projekt EkoNu 3.0 – nya steg framåt för ekobranschen i Svenskfinland
Bild: Micaela Ström, bilderna tagna 14.6.21