Ekologiska demonstrationsodlingar i Österbotten 2021

1 juni, 2021

Ekologiska demonstrationsodlingar i Österbotten 2021
– I år finns i Bertby, Vörå ett observationsförsök med två observationsrutor i ekohavre, en ogödslad ruta (0-ruta) och en ruta(resten av fältet) som gödslats med rötrestssvämmet ”Jeppo Växtkraft” från Jeppo Biogas Ab (25m3/ha). Försöksvärd är ekoproducent och familjeföretaget Grannas Lantbruk Ab. Observationsförsöket utförs i samarbete med ProAgria Österbottens Svenska Lantbrukssällskap.

Projekt EkoNu 3.0´s målsättning med årets försök i Österbotten är att följa med, jämföra och informera om hur den i Bertby rötrestgödslade ekohavrerutan/-fältet skiljer sig från 0-rutan.
0-rutans storlek är 15m x 150 m, havre sorten är Niklas och förfrukten var vete med vitklöver som bottengröda. Skiftet plöjdes på våren, rötrest spreds på åkern strax innan sådd.

Under sommaren mäts bland annat med en N-sensor hur mycket kväve växterna tagit upp. På hösten analyseras och jämförs de två rutornas skörderesultat, kvalitet och deras avkastning  På hemsidan publiceras kontinuerligt observationer och resultat från försöket i Vörå. 

Bilder från fältet 1 juni 2021, ännu kan man inte urskilja den ogödslade rutan från resten av fältet: