Resultat från kväve-mätningar i observationsförsöket i ÖB, 11 och 19.6.21

19 juni, 2021

Resultat från kväve-mätningar i observationsförsöket i ÖB 11 och 19.6.21
– Här presenteras resultat från de mätningar som gjorts med N-sensor i ekohavren i Österbotten senaste veckorna. Nu har två mätningar gjorts, och en liten skillnad syns i kväveupptag mellan noll-rutan och det övriga fältet som fått biogas rötrest från Jeppo biogas 25m3/ha innan sådd. Första mätningen gjordes 11.6., strax efter ogräsharvning. Nu andra gången 19.6. såg grödan riktigt fin ut.
Från vägen kan man se en liiiten nyansskillnad i ogödslade rutan jämfört med gödslade fältet.

Bilder från 11.6., ogräsharvning just gjord och fältet har också fått bladgödsel i form av mangan.
Fältet har nyligen ogräsharvats, och det är de nyansskillnaderna man nu ser i havren. Det är olika nyans i fältet beroende av vilken väg det är harvat (mot oss eller ifrån oss).

Kvävemätningen görs med en handburen så kallad N-sensor. Den här nya modellen visar genast på skärmen hur många kg kväve grödan tagit upp.

Bilder från 19.6., andra mätningen i fält:

Resultat från mätningarna