Material från seminariet kring växtkraft och markbördighet 5.4.18

16 april, 2018

Material från seminariet kring växtkraft och markbördighet 5.4.18

Torsdagen 5 april 2018 hölls ett eftermiddagsseminarium i Vörå på Folkhälsan Norvalla. Dagens tema var: Organiska gödselmedel, spårämnen och
jordförbättringsmaterial. Svenska Österbottens Ekologiska förenings ordförande Jussi Murto-Koivisto, öppnade seminariet och hälsade deltagarna välkomna. Därefter föreläste Mathias Weckström från Pargas Gård, Raseborg om vikten av en bördig jord. Därefter berättade Matias Rönnqvist från Berner om spårämnesgödsling och här speciellt behovet av mangan. Slutligen informerade Thomas Backman och Peter Svens från Lantmännen Agro om Ecolans och Yaravitas produkter.  Föreläsningarnas material finns länkat i programmet.

Seminariet arrangerades av projekten Smarta Lösningar, EkoNu! och AgroTillväxt tillsammans med Svenska Österbottens Ekologiska Förening.

Program:
12.30 Öppning av seminariet, Jussi Murto-Koivisto, Svenska Österbottens Ekologiska förening
12.45 Markbördighet, organiska gödselmedel och jordförbättringsmaterial, Mathias Weckström, Pargas Gård och Soilfood
13.30 Spårämnesgödsling, Matias Rönnqvist, Berner
14.00 Kaffe
14.30 Ecolans och Yaravitas produkter för ekogården, Thomas Backman och Peter Svens, Lantmännen Agro

VIDEOINSPELNING (gjord av Projektet Boden):

Del 1

Organiska gödselmedel, spårämnen och jordförbättringsmaterial – del 1  – I del 1 berättar Mathias Weckström från Pargas Gård om markbördighet, organiska gödselmedel och jordförbättringsmaterial.

 

Del 2

Organiska gödselmedel, spårämnen och jordförbättringsmaterial – del 2  – I del 2 berättar Mathias Rönnqvist från Berner om spårämnesgödsling.

.

Organiska gödselmedel, spårämnen och jordförbättringsmaterial – del 3 Del 3 – I del 3 berättar Thomas Backman från Lantmännen Agro om Ecolans och Yaravitas produkter för ekogården.