EkoMentorskap

16 april, 2013

OdlarträffBW E7 295
Foto: BW ©

Utvecklas kan man göra på många olika sätt men ett av de mer givande är väl ändå att ha möjlighet till ett alldeles eget bollplank ELLER att få dela med sig av sin egen kunskap och erfarenhet.

Att få en alldeles egen mentor är mångas högsta dröm och å andra sidan så finns det många som tycker om att få dela med sig av sin kompetens och få hjälpa en medmänniska framåt.

Vad är mentorskap?

”Redan de gamla grekerna…..”

  • Då Odysseus begav sig till kriget i Troja, bad han sin trogne vän Mentor ta hand om sonen Telemachos, som lärare och rådgivare, uppfostrare och vän.
  • ”Adept” (från lat.) = invigd, lärjunge under medeltiden en som funnit ”de vises sten”

Mentorskap går ut på att en mentor ansvarar för en adepts personliga utveckling på ett eller annat sätt, oftast i samband med att någon särskild lärdom delges. Genom att svara på mentorns frågor, eller beakta mentorn som föredöme, kan adepten ofta själv komma fram till vad som är rätt och fel, och utvecklas till en mer framgångsrik individ, både i det personliga levernet och i yrkeslivet. Vanligtvis drar även mentorn personlig lärdom av förhållandet. – Wikipedia

En typ av kunskapsöverföring är vad mentorskapet handlar om, oftast från en äldre mer livserfaren person till en person som inte kommit lika långt i yrkeslivet. Fokus kan ligga på själva yrkeskompetensen och innebär då att en mer kompetent person inom ett visst område är mentor åt en som inte har fullt lika stor kompetens inom just det området. Mentorskapets grundpelare är att adeptens yrkesmässiga behov ska styra relationen och att relationen sträcker sig över en längre period, minst ett år. Mentorn finns till för sin adept och fungerar som allt från bollplank och dörröppnare till ren kunskapsöverförare. Det är viktigt att redan från början kommunicera kring de förväntningar och behov som finns från båda parter, samt praktiska detaljer som exempelvis mötesagenda, plats och möteskontinuerlighet.

EkoMentor – Något för mig?

Går du i tankar angående omläggning till ekologisk produktion, -förädling eller funderar du på ett byte av produktionsinriktning i framtiden? Vad är då bättre än att få råd och sparring av en redan erfaren ekobonde via projekt EkoNu! !?

Ekomentorn är en bra förebild, professionell och erfaren ekoproducent. Han/hon har redan hållit på med ekoproduktion en tid och hunnit testa vad som fungerar och inte fungerar, vet varifrån man t.ex. skaffar ekoutsäde eller hur man bäst bemästrar ogräsen, känner till vart man kan vända sig för att få rådgivning i olika frågor och behärskar pappersexercisen som medföljer ekoodlandet.

Vad innebär nu EkoMentorskap?

  • En EkoMentor ger dig information och fungera som ett bollplank för dina frågor kring ekologisk produktion eller förädling av ekoråvaror, inte direkt rådgivning utan ett stöd med praktiska erfarenheter av branschen.
  • EkoMentorn är en kunnig och erfaren ekoproducent som ger dig stöd i frågor som t.ex. regler för eko-avtal, vad en djurgård bör tänka på vid omläggning, marknadsföring av ekologiska produkter m.m.
  • I EkoMentorskaps-programmet väljs tillsammans med dig ut en mentor, som passar just dig och din produktionsinriktning.

Vi sammanför mentor och adept/elev, stöder er och följer upp processen. Det ekomentorskap som projektet EkoNu! erbjuder till nya ekoodlare eller ekoodlare som byter produktionsinriktning består av 15 timmar ekomentorskap, som mentorn och adepten/eleven kan använda fritt under en tidsperiod på ett år.

Ni kommer själva överens om var och när ni träffas och hur ni delar upp de 15 timmarna under året. Ni styr själva utformandet av era träffar och vi försöker hålla allt så fritt som möjligt för att ni ska hinna odla och producera också. Alla produktionsinriktningar har egna säsongsbetonade arbetstoppar då man behöver maximera arbetstiden på sin egen gård och detta ska både mentor och adept ha förståelse för. Vi försöker hitta mentorer så nära eleven som möjligt, då blir allt smidigare för båda parter.

Vi från EkoNu! fungerar som koordinator / kontaktperson samt informerar och drar igång processen. Det är till någon av oss som du anmäler ditt intresse för ekomentorskapet. 

 Tilläggsinformation om EkoMentorskapet ges i:

EkoMentor