Material från vårens ekostödinfo på svenska

20 maj, 2021

Info om ekostöd 2021

Den svenskspråkiga utbildningen om ekostöd förverkligades på distans via Teams tisdagen den 30.3. 2021
Arrangör var Menestyvä maatilayritys -projektet, MTK-Varsinais-Suomi tillsammans med SLC-Åboland, NSL och
landsbygdsförvaltningen

Program (materialet hittas genom att klicka på rubrikerna)

13.00 Öppning – Helena Fabritius, SLC Åboland
13.15 Ersättning för ekologisk produktion och förbindelsevillkor – Esme Manns, NTM-centralen i Nyland
13.45 Ekokontrollsystemet – Esme Manns, NTM-centralen i Nyland
14.15 Villkoren för miljöersättning och tvärvillkoren i ekologisk produktion – observationer gjorda vid stödövervakningen år 2020 – Anna Myreén, NTM-centralen i Egentliga Finland
15.00 Paus
15.15 Råd 2020 och samlade erfarenheter från ekoproduktionskontrollerna – Micaela Ström, Nylands Svenska Lantbrukssällskap
15.45 Kommunens inlägg
16.00 Diskussion och infotillfällets avslutande

Tillfället spelades in. Det tycks ha varit lite strul med att få bild och ljud att synca, men här hittar ni iaf videoinspelningarna:

https://www.uusimaaseutu.fi/evenemang/info-om-ekostod-2021/?lang=sv