Bilder från ekosortförsök och gödslingsförsök i Gammelby 26.5.

27 maj, 2014

I går måndag (26.5.) besökte vi ekorutorna i Gammelby nästan en månad efter sådd. Rutorna har grönskat och spruckit bra och har en relativt jämn uppkomst, endast veterutorna är en aning ojämna. Redan nu ser man dock litel kvickrot i rutorna.

KLICKA på bilderna så blir de större!

Kornbrodden 26.5.

Kornbrodden 26.5.

Havrebrodden 26.5.

Havrebrodden 26.5.

Vetebrodden 26.5.

Vetebrodden 26.5.

26.5. togs också nya jordprover för kväveanalys (lösligt kväve), både från sortförsöken och gödslingsförsöket.

26.5. togs också nya jordprover för kväveanalys (lösligt kväve), både från sortförsöken och gödslingsförsöket.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gödslingsförsök 26.5. (klicka på bilderna så blir de större!)

Karta gödslingsförsök 2014

Karta gödslingsförsök 2014
.

Gödslingsförsök 26.5. Nu syns tydliga färgskillnader mellan de rutor som fått gödsel och de som lämnat utan eller fått en mindre giva! Närmast i bild ser ni ruta nr. 10

Gödslingsförsök 26.5.
Nu syns tydliga färgskillnader mellan de rutor som fått gödsel och de som lämnat utan eller fått en mindre giva! Närmast i bild ser ni ruta nr. 10
.

Gödslingsförsök 26.5. Tyvärr syns inte färgskillnaderna lika tydligt på bild som i verkligheten. Närmast i bild ruta nr. 1

Gödslingsförsök 26.5.
Tyvärr syns inte färgskillnaderna lika tydligt på bild som i verkligheten. Närmast i bild ruta nr. 1
.
.

Gödslingsförsök 26.5.

Gödslingsförsök 26.5.