Bilder från gödslingsförsök i Korsholm 8.6.2020

8 juni, 2020

Bilder från gödslingsförsök i Korsholm 8.6.2020

Ett besök gjordes till ekohavrerutorna i Korsholm 8.6.
Växtligheten såg bra ut och uppkomsten var jämn på fältet.
Regnat 6-7.6. ca 10-15 mm. Hela fältet ogräsharvat.
0-rutan var kanske lite ljusare än de andra, ingen skillnad mellan övriga.

Nedan bilder från den 8.6.
Översiktsbilder:

Ruta 1, 0-ruta (ingen gödsling):

Ruta 2, Novarbo:

Ruta 3, Ecolan 10:

Ruta 4, Ecolan 8: