Vad är eko…?

18 mars, 2020

Vad är eko…? – Infografer
ProLuomu har gjort en serie infografer som Projekt EkoNu 3.0 har översatt. Infograferna berättar kort vad eko i de olika produktgrupperna betyder. Totalt finns 8 st infografer och följande produktgrupper tas upp i serien riktad till konsumenter: ekomat, ekospannmål, ekogrönsaker, ekojordgubbar, ekokött, ekoägg, ekomjölk och ekologiska naturprodukter.

I samband med lanseringen av infograferna bestämde vi oss för att städa upp lite på vår hemsida. Ny hittas uppe i huvudbalken en flik som heter ”Vad är eko” och hit samlas nu all info om ekoproduktion som kan vara intressant för konsumenter och media.