Hälsningar från LaFermeAuxPetitsOignons -en ekologisk grönsaksgård i Mont Tremblant

27 februari, 2020

Hälsningar från LaFermeAuxPetitsOignons -en ekologisk grönsaksgård i Mont Tremblant
.
Ekologisk grönsaksgård levererar från endast 4 hektar grönsaker till 1500 familjer i veckan under odlingssäsongen.
Thomas Snellman skriver följande från sitt besök i Kanada ifjol:

På försommaren fick jag inbjudan att prata på Capé Expo Bio lantbruksutställning i Quebec, Kanada. Tidpunkten var nu i början av september och platsen ”LaFermeAuxPetitsOignons”, en ekologisk grönsaksgård i Mont Tremblant norr om Montreal. Gården ägs av Francois Handfield och Veronique Bouchard. Odlingsmässigt har gården ganska likartade förhållanden som våra egna i Österbotten.
Här finns en kort film från gården (på franska): https://www.youtube.com/watch?v=icLDKtmz9pQ

Artikelförfattaren tillsammans med Francois Handfield utanför gårdens egna butik i Mont Tremblant.

Eftersom resan var lång ville jag stanna några dagar för att bekanta mig med verksamheten på denna gård som anses vara en av de mest förnämsta i Quebecregionen och som fått ett flertal priser för sin verksamhet. I regionen finns omkring 2500 ekologiska producenter. Själva lantbruksutställningen var specifikt riktad till ekologisk produktion och inkluderade arbetsdemonstrationer och föreläsningar. Aktiviteten började några dagar på förhand men den egentliga utställningen inföll söndagen 1 september.
Föreläsningarna handlade bland annat om idisslarnas roll för biodiversiteten, ekologiskt utsäde, användning av eldrivna och solpaneldrivna maskiner i grönsaksodling, regelverk för ekologiskt odling samt också min egen föreläsning kring direktförsäljningssystemet REKO. Tyckte själv att föreläsningarna genomgående höll hög klass med en mycket aktiv publik.

”LaFermeAuxPetitsOignons” – ”DeSmåLökarnasGård”
Gården, vars namn på svenska kunde vara ”DeSmåLökarnasGård” bedriver en mycket intensiv och diversifierad produktion på ungefär fyra hektar. Man odlar drygt 60 olika ätbara grönsaker som under säsongen juni-oktober levereras veckovis till 650 prenumerantfamiljer. Detta sväljer fyrtio procent av produktionen. Därtill har man egen butik och säljer på torg. En mindre mängd går till restauranger och spontana beställningar.

Arbetskraften består av tjugotalet anställda varav majoriteten är infödda, lokala kanadensare. Någon enstaka woofare dyker upp ibland men gården vill helst inte ha kortare anställningsförhållanden än två månader. Många av de anställda återkommer år efter år och några är nästan åretom anställda då förberedelser inför odlingssäsongen startar tidigt på våren.
De olika arbetsmomenten har alla sina ansvarspersoner. En ansvarar för skördearbetet, en annan för underhåll av redskap och maskiner, en tredje för tvätt och rengöring av produkter, en fjärde för kontinuerlig uppföljning av lagersituationen och så vidare. En viktig del i arbetet är att minimera svinnet och därigenom slå vakt om lönsamheten. Produkter som av någon anledning inte kan säljas kan doneras till en officiell välgörenhetsorganisation som delar ut dem till mindre bemedlade. Gården får inga pengar för produkterna men har rätt att dra bort halva deras värde från skatterna man skall betala! Årligen rör det sig om ungefär 8000 €, vilket är en ganska blygsam del av gårdens omsättning på 550000 €. Samhället är med och stöder en minskning av svinnet!

Morotskörd färdigt i rätt knippstorlek. Våg med för regelbundna kontrollvägningar.

Kassarna som levereras till familjerna kräver en omfattande planering. Jag hade möjlighet att följa med processen. På måndagen gick Francois igenom hela gården gröda för gröda och antecknade skördemogna produkter. Hela eftermiddagen och till sent på kvällen satt han framför datorn och arbetade med olika kombinationer för att fylla kassarna som har två olika storlekar värda antingen 20 eller 30 €. Utöver värdet gällde det att hitta en attraktiv kombination av produkter. När beräkningen var gjord räknade han ut skördemängden av varje enskild produkt för att ge åt den skördeansvarige tisdag morgon. Skördpatrullerna sändes ut och man skördade enbart den mängd som behövdes. Produkterna rengjordes, tvättades och sorterades kontinuerligt under dagen. På onsdagen vidtog sen arbetet med att fördela produkterna för kundernas hämtning. Leveransen av kassarna sker på tre olika ställen varav ett på själva gården. Ännu tio minuter före leverans rådde full aktivitet i produktsorteringen. Få kunder kunde ana vilket enormt arbete och pussel som gjorts för att de skulle få sina grönsaker.

Korianderskörd på gång. I bakgrunden gårdens eldrivna transportbil.

Även om Mont Tremblant befinner sig på ungefär samma breddgrad som Paris så är klimatet väldigt likt vårt eget. Frostnätter förekommer allmänt till mitten av maj och återkommer i mitten av september. Äppel och körsbär går inte att odla då vintrarna och vårarna är för kalla. Däremot är somrarna tillräckligt varma för att odla vattenmelon och sockermajs.

Bland de anställda fanns några personer som planerade att starta egen grönsaksodling. De hade sökt sig till denna gård för att lära sig hantverket i sin helhet. Allt från odling till försäljning.
Sett ur ett hållbarhetsperspektiv hade gården många starka sidor. Billiga och lätta maskinlösningar, gröngödslings- och fånggrödor etablerades direkt efter skörd, lite svinn, men framför allt en mycket kunnig personal. Egen kompost kompletterades med gödsel från en ekologisk nötköttsproducent. Det är bara att lyfta på hatten för en gård som klarar av att leverera grönsaker för motsvarande 1500 familjer i veckan under odlingssäsongen från fyra hektar.

Som kuriositet kan nämnas att kunskapen om Finland var extremt bra. Många räknade upp en mängd olika finlänska idrottsmän som jag själv knappt känner till. Någon pratade om vinterkriget och Mannerheim, andra om vårt skolsystem och vår sociala välfärd.

Thomas Snellman
Bilder från Mont Tremblant, Kanada