Föreläsningsmaterial, ekoinfo i Pargas 21.2.

22 februari, 2017

I tisdags (21.2.) ordande vi tillsammans med SLC Åboland ett infotillfälle i Pargas om ekologisk produktion för nya och existerande ekoproducenter i Åboland. Dagen besöktes av drygt 20 intresserade deltagare.

Nedan följer föreläsningsmaterialet från dagens presentationer:

Några bilder från dagen (klicka på bilderna för att göra dem större):

Erkki Aro

Erkki Aro, Egentliga Finlands NTM-central

Eila Strang

Eila Strang, Egentliga Finlands NTM-central

 

 

Jan-Erik

Jan-Erik Karlsson, ekoproducent Nagu

J-E Karlsson

Jan-Erik föder upp Highland Cattle boskap, och djuren betar holmar ute i skärgården på sommaren.

 

Dagens publik

Dagens åhörare, bra diskussioner blev det under dagen!

Anders Norrback

Anders Norrback, agronom och ekologisk fårfarmare, föreläste om lönsamhet på ekogården