EkoNu artikel i LF 6/2017: ”Robin Eriksson satsar på flergrenad ekologisk produktion i Vexala”

10 februari, 2017

EkoNu artikel i Landsbygdens Folk 6/2017: ”Robin Eriksson satsar på flergrenad ekologisk produktion i Vexala” & ”Ekomentorskap ett alternativ till rådgivning”

Robin Eriksson satsar på flergrenad ekologisk produktion i Vexala, LF6_2017, s.10 Ekomentorskap ett alternativ till rådgivning, LF6_2017, s.11

Artiklarna i pdf-format här: Robin Eriksson satsar på flergrenad ekologisk produktion i Vexala, LF 6/2017, s.10 & Ekomentorskap ett alternativ till rådgivning, LF 6/2017, s.11