Fältträff vid ekosortförsöken i Lovisa 17.8.2017

11 augusti, 2017

Projekt EkoNu arrangerar en
Fältträff i Lovisa/ 17.8.2017 kl. 14.00-16.30
Plats: Ekosortförsöksfältet vid Påvalsbyvägen 253, Lovisa
Program: NSL´s ekorådgivare Torbjörn Lönnfors och Micaela Ström informerar om de ekologiska sortförsöken, ekoproducent Magnus Selenius berättar om lantsorterna i demoförsöket.
Närmare info: Micaela Ström, micaela.strom@nsl.fi, tfn 044- 380 7771.

Ingen anmälan behövs. Vi inleder träffen med kaffeservering kl 13.45 !

——————————–

Kort info om årets försök: 

Årets ekoförsök består av sortförsök i vårvete, korn och havre, samt demorutor av gamla lantsorter och spelt mm. Årets sortförsök är lite större än tidigare, 8 sorter mer än ifjol. Sortlistan har uppdaterats vilket betyder att några gamla föll bort samtidigt som flera nya kom till (se bild nedan ”Sortlista 2017”!). Sammanlagt 14 kornsorter, 13 havresorter och 14 vårvetesorter.

Försöket är på samma fält som för två år sedan (syns på kartan nedan), förfrukten är bondböna+fånggröda. Fältet plöjdes sent på hösten.

Bekanta er närmare med årets ekoförsök här: www.ekonu.fi/category/ekosortforsok/

Sortlista 2017

 

Karta, ekosortförsök2017