Ekosortförsöksfältet 10.7.

12 juli, 2017

Ekosortförsöksfältet 10.7.

Knappt två månader efter sådd börjar de flesta sorter på fältet att gå i ax. Några kornsorter, bland annat några av de nya, är redan i full ax och resten av fältet ligger inte långt efter. Bland demorutorna däremot hittas knappt några ax alls, de flesta gamla lant- och speltsorter är mycket sena. Det nakna kornet däremot har börjat gå i ax och bovetet blommar för fullt. Linet är inte heller långt från blomning, några enstaka blommor kikar redan fram men dessa blommor är blåa då sorten Abacus som vi sått ska blomma vitt. Linutsädet har inte varit helt sortrent och det blåblommiga linet (ännu okänd sort) verkar vara en lite tidigare sort. Den 10.7. gjordes axgångsobservationer och samtidigt tog vi jordprover. Nedan följer bilder från fältet (klicka på bilderna för att göra dem större).

Korn 10.7.

WP_20170710_09_48_14_Pro WP_20170710_09_48_31_Pro

WP_20170710_09_48_41_Pro WP_20170710_09_49_10_Pro

WP_20170710_09_57_36_Pro WP_20170710_09_58_02_Pro

Vi uppdaterade sortlistan i vår, och några av de kornsorter som kom till är mycket tidiga. Nedan ser man skillnader i tidighet mellan kornsorterna, från vänster till höger: 
Bild 1. Här till vänster sorten Wolmari, ett foderkorn som vi haft med tidigare i försöken och som i år ser bra ut jämfört med tidigare år. Och till höger har vi en för oss ny sort Alvari.
Bild 2 Mellanbilden visar Harbinger och Trekker som inte hunnit lika långt i utvecklingen ännu men är på god väg.
Bild 3. Här också två för oss nya tidiga sorter: Kaarle (till vänster) och Justus.

WP_20170710_10_39_03_Pro WP_20170710_10_39_11_Pro

WP_20170710_10_39_20_Pro

 

Havre 10.7.

Obelix (nere till höger) är den havresort som kommit längst i utvecklingen, nästan helt i ax. Inte långt efter ligger de för oss nya sorterna Meeri och Avetron samt Ringsaker som tidigare varit med i ekoförsöken.

WP_20170710_09_49_36_Pro WP_20170710_09_49_48_Pro

WP_20170710_10_40_04_Pro WP_20170710_10_40_12_Pro

 

Vårvete 10.7.

Anniina och Helmi (ny) är de två sorter som helt gått i ax i vårvetefältet vid observationstillfället, inte långt efter ligger Wappu, lantsorten Pika och Herttua (ny).

WP_20170710_09_50_37_Pro WP_20170710_09_50_53_Pro

WP_20170710_09_51_02_Pro

Lantsorten Pika (till vänster) och Anniina (till höger).

WP_20170710_09_51_14_Pro WP_20170710_10_41_00_Pro

 

Demorutorna 10.7.

Här finns nästan inga ax ännu, inte heller början till ax i spelten t.ex. De äldre lant- och speltsorterna är som bekant senare i utvecklingen. Men bovetet blommar och linet börjar så småningom också slå ut i blom.
ApuRuso och Pika har börjat gå i ax, i Ölands Lantvete och Fulltofta ser man att axgången är på gång. Både det nakna kornet Jorma och naken kornet från Malmgård har också sakta börjat gå i ax vid observationstillfället.

WP_20170710_09_51_57_Pro WP_20170710_09_52_04_Pro

WP_20170710_09_52_48_Pro WP_20170710_09_53_52_Pro

Emmer-vetet skiljer sig i växtsätt betydligt från de övriga lant- och speltsorterna. Redan från början var det väldigt tätt, vilket det ännu också är.

WP_20170710_09_54_56_Pro WP_20170710_09_55_02_Pro