Ekoskörden från Gammelby analyserad!

30 oktober, 2014

Senaste veckan har vi äntligen haft tid på Västankvarn Försöksgård att ta itu med skörden från ekoförsöken i Gammelby.

Vi börjar med att rensa och väga in skörden innan den går vidare till labbet där kvalitetsanalyserna sedan görs.

Analyseringen blev klar i går, men det dröjer ännu en tid innan vi hinner sammanställa resultaten. Kort kan sägas att det i år blev väldigt låga skördar i Gammelby, främst beroende på den rikliga regnmängden strax efter sådd och den därpå följande blöta försommaren. Skorpa bildades vilket främst påverkade vetet som delvis också låg under vatten. Ogräsen trivdes också bra bland annat fanns kvickrot redan i tidigt stadie i rutorna.
Av vetet avkastade Amaretto bäst på en medelskörd på ca 1 400 kg/ha, Belinda avkastade bäst av havrsorterna med en medelskörd på 2 850 kg/ha och av kornet var KWS Irina starkas med medelskörden 1 800 kg/ha.

Nedan lite bilder från Västankvarn och arbetet med skörden (klicka på bilderna för att göra dem större):

Rensande och invägning:

Skörden rensas, här kommer onödigt skräp som agnar och ogräsfrön bort.

Skörden rensas, här kommer onödigt skräp som agnar och ogräsfrön bort.
.

Sedan vägs skörden från varje ruta skiljt för sig och förs in på datorn.

Sedan vägs skörden från varje ruta skiljt för sig och förs in på datorn.
.
.

Efter invägning tas ett delprov som sedan blandas ihop med de tre andra upprepningarnas delprover. Av blandningen görs sedan ett representativt prov som går vidare till labbet. Vete har två påsar eftersom en del mals till falltalsmätningen.

Efter invägning tas ett delprov som sedan blandas ihop med de tre andra upprepningarnas delprover. Av blandningen görs sedan ett representativt prov som går vidare till labbet. Vete har två påsar eftersom en del mals till falltalsmätningen.

Lantsorten Osmo är svart

Lantsorten Osmo är svart
.
.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I labbet:

Vår NiT-maskin ger hektoliter, fukt och protein, på korn även stärkelsehalt.

Vår NiT-maskin ger hektoliter, fukt och protein, på korn även stärkelsehalt.

Här tas tusenkornvikten, 5 x 100 kärnor vägs och sedan stryks lägsta och högsta värdet. Av resterande delprover tar man sedan ett medeltal som ger tusenkornvikten.

Här tas tusenkornvikten, 5 x 100 kärnor vägs och sedan stryks lägsta och högsta värdet. Av resterande delprover tar man sedan ett medeltal som ger tusenkornvikten.

Maltkornssorteraren. Propino hade överlägset störst kärnor i år!

Maltkornssorteraren. Propino hade överlägset störst kärnor i år!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Falltalsmätning:

Falltalet är en av de viktigaste kvalitetsfaktorerna för brödsäd. Falltalet mäter spannmålens groningsgrad. Korn som grott har hög enzymaktivitet. Falltalet är baserat på att mjölets enzymaktivitet är av betydelse för klistringen av stärkelsen vid gräddningen. Om falltalet är lågt, dvs. enzymaktiviteten hög, blir brödet inte genomgräddat, utan det blir degigt och fuktigt inuti.

I kvalitetsprissättningen av brödsäd skall falltalet för vete till grundpris vara minst 180 (Evira).

Falltalsmätaren. Vete mals innan man kan ta falltalet. Sedan vägs en viss mängd upp i provröret som fylls med en viss mängd destillerat vatten innan det går in i maskinen.

Falltalsmätaren. Vete mals innan man kan ta falltalet. Sedan vägs en viss mängd upp i provröret som fylls med en viss mängd destillerat vatten innan det går in i maskinen.

Planschen som hänger på väggen i labbet visar enkelt hur falltalet påverkar brödets bakningsegenskaper.

Planschen som hänger på väggen i labbet visar enkelt hur falltalet påverkar brödets bakningsegenskaper.