EkoNu artikel i Luomulehti 4/2020: Odling i fårull gav starka plantor och snabb tillväxt

4 september, 2020

EkoNu artikel i Luomulehti 4/2020: Odling i fårull gav starka plantor och snabb tillväxt

Ett kretslopp där näringsämnena till så stor del som möjligt cirkulerar är ett av målen för Mats Nymans ekologiska odling i Raseborg.
Text och bild: Sanne Wikström