EkoNu artikel i Landsbygdens Folk 37/2020, TEMA Bygg & Energi

11 september, 2020

EkoNu artikel i Landsbygdens Folk 37/2020, TEMA Bygg & Energi: På Jeggars satsar man på djuren
”Så länge Finland importerar nötkött finns det plats för flera inhemska producenter på mark-naden resonerar Hanna Westman och Rickard Backman i Kyrkslätt. De bygger en ny ladugård med plats för 40 dikor och lite får. I våras inledde man övergången till ekologisk växtodling på går-den. Övergången till ekologisk djurhållning börjar 2021.”

Läs hela artikeln här: https://www.landsbygdensfolk.fi/nyheter/pa-jeggars-satsar-man-pa-djur