Förberedelser inför sådd av ekosortförsöket 2018

15 maj, 2018

Förberedelserna inför sådden av ekosortförsöket har pågått redan länge. Vi började med att ta grobarheter på fjolårets skörd redan i slutet av mars. Grobarheten visade sig vara svag i både vete och havre och därför betade vi i år utsädet med ekogodkända Cedomon (havre) och Cerall (vete). Senaste dagarna har vi vägt upp utsäde i påsar, en för varje ruta som vanligt. Nu väntar vi på att få börja så!

Grobarheter

Grobarheten var MYCKET dålig i vissa vete- och havresorter. Medelgrobarheten var för vårvete 71%, för havre 73% och för korn 92%.

Betning2

Vi betade allt vete- och havreutsäde med de ekogodkända betningsmedlen Cerall och Cedomon.

BetningVete

De ekogodkända betningsmedlen består av goda jordlevande bakterier som ska ta plats i stället för sjukdomarna i kärnan och stimulera grobarheten. Istället för konventionella betningsmedel som är röda, så är ekogodkända blå/gröna. Till höger vete betat med Cerall.

 

Korn vägaupp2
Uppvägning av utsäde till rutorna, en påse till varje ruta. Kornet hade helt okej grobarhet och behövde inte betas.